Pasar al contenido principal

Buscador de normas ISO, ASTM, IEC e IEEE

Buscador normas

O Buscador de normas ISO, ASTM, IEC e IEEE – https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas – é un servizo AENORmás polo que se pode acceder á Biblioteca on-line de Normas creada polo Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática (CCII). 

Os colexiados/as interesados en coñecer e usar este servizo teñen as instruccións pertinentes na páxina web do CCII, na área de descargas: https://www.ccii.es/servicios/area-de-descargas