Pasar al contenido principal

Libros do CPEIG

Libros dispoñibles

Libros impresos

  • Las Relaciones de la Empresa con la Administración Electrónica.
  • Empresa, Protección de Datos y Administración Electrónica.
  • Anotacións e comentarios ao Decreto de Administración Electrónica da Xunta de Galicia.

Libros descargables online

  • Recopilación relatorios xornadas "1 mes 1 profesión dixital (2016)" [pdf]
    • Coordinador global do Proxecto: Fernando Súarez Lorenzo
      Colaboran: Xunta de Galicia.
  • Historia da Informática en Galicia [pdf]
  • Guía sobre a LOPD dirixida a docentes e centros educativos
    • Colaboran: AMTEGA - Xunta de Galicia
  • Recopilación relatorios xornadas "1 mes 1 profesión dixital" [pdf]
  • Estudio Nacional sobre la situación laboral de los profesionales del sector de Tecnologías de la Información 2015 [pdf]
    • Autoría: Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII)
  • Jornada Calidad Software Galicia [pdf]
    • Coordinadores: Fernando Súarez Lorenzo e Javier Garzás Parra
      Colaboran: Xunta de Galicia.
  • A Situación Laboral nas Enxeñarías en Informática de Galicia 2013. [pdf]
    • Autoría: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
      Financiado: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)  
      Colaboran: Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG).
  • Construíndo a Identidade Dixital. Situación actual da sinatura electrónica e das entidades de certificación. [pdf galego] - [pdf castelan
  • A Situación Laboral nas Enxeñarías en Informática de Galicia 2008 [Tomo 1] [Tomo 2]
    • Autoría: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) Colaboran: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG).
  • OPEN DATA Y RISP, Generando valor social y Económico.Transparencia e innovación en la eAdministración. [pdf]
  • Administración Electrónica. Sede, gobierno y contratación [pdf]
    • Autoría:Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
      Colaboran:Facultade de Ciencias Económicas e Empresariales.Universidade de Santiago de Compostela; CECOOP - Centro de estudios Cooperativos da Universidade de Santiago de Compostela; e Xunta de Galicia

Realizar un pedido dun libro impreso

Os pedidos de libros impresos deben realizarse mediante correo electrónico a informacion@cpeig.gal indicando:

  • Título do libros solicitado.
  • Solicitante
  • CIF
  • Lugar de envío (enderezo completo)
  • Número de exemplares
  • Forma de pago

Prezo dos libros impresos

Anotacións e comentarios ao Decreto de Administración Electrónica da Xunta de Galicia 

  • De 0 a 10 exemplares: 28€ / unidade.
  • De 10 a 20 exemplares: 25€ / unidade.
  • de 20 a 50 exemplares: 20€ / unidade. 
  • Máis de 50 exemplare: 18€ /unidade.

Os impostos están incluídos.

Restantes libros

20€ / unidade. Os impostos están incluídos.