Detectives no ordenador do traballo

As empresas cada vez poñen máis atención aos hábitos dos seus empregados na Rede. Son moitas as persoas que fan un uso fraudulento de Internet no seu posto. As redes sociais, os chats, e as descargas son as prácticas máis comúns.

LupaCada vez son máis as empresas que contratan detectives para investigar o uso que os seus empregados fan de Internet no seu horario laboral. Redes sociais, chats, web de ocio e descargas de música e programas adoitan ser as prácticas máis comúns que os traballadores realizan dende os seus postos de traballo. Mesmo hai algúns que acceden a servizos pornográficos sen saber que ese hábito pode custarlle directamente o despedimento, e mesmo, penas legais.

Os enxeñeiros informáticos aseguran que os casos máis habituais son os traballadores que consultan portais de emprego, descárganse cancións, películas e programas, chatean e utilizan as populares redes sociais como Facebook ou Twitter.

Non obstante, hai empregados que van máis alá. Os casos máis graves constitúeno os que se descargan contido pornográfico, que no caso de ser material pedófilo podería supoñer o despedimento inmediato e as consecuentes penas legais.

Os consultores informáticos dispoñen de ferramentas especializadas para detectar un uso incorrecto sen vulnerar a privacidade do empregado. Tamén se pode controlar a que páxinas se pode acceder e a cales, o tempo que dedica a navegar, os programas que se poden ou non utilizar, o horario en que está permitido, etc.

Para controlar estes usos fraudulentos de Internet no posto de traballo, as empresas deben facer constar nos contratos que a utilización dos servizos informáticos é exclusivamente en beneficio das necesidades laborais. De non o facer nese momento, as compañías deben informar diso mediante unha circular informativa.

Se unha vez coñecida a norma, o traballador non a cumpre pode ser motivo de suspensión de emprego e soldo e, nalgúns casos, de despedimento obxectivo.