GigaTrust promove a creación do "Responsable de Seguridade TI "

É importante para calquera entidade garantir a seguridade na difusión de información confidencial tendo en conta os riscos que supón perder o control de contidos como contratos, transaccións financeiras ou datos de clientes.

Pódese violar a propiedade intelectual ou a Lei Orgánica de Protección de Datos Logotipo da empresa GigaTruste as consecuencias para as empresas abranguen dende perdas de clientes e investidores ata sancións económicas. Estímase que cada incidente de seguridade pode supoñer un custo medio de 1,3 millóns de euros para as compañías.

Neste contexto, fíxose necesario contar cun Responsable de Seguridade da Información que se incorpore aos equipos directivos das empresas considerando a información como un os activos máis importantes de calquera compañía. Co obxectivo de analizar as competencias e habilidades destes expertos en seguridade, o coñecido como CISO (Chief Information Security Officer), ISMS Forum organizou a V Xornada Internacional de Seguridade que se celebrará o próximo 28 de maio no auditorio da Mutua Madrileña en Madrid.

GigaTrust, o provedor líder en software de seguridade para contidos e correo electrónico, participará nesta xornada como patrocinador prata do evento para fomentar a creación e a incorporación do CISO á dirección das empresas. No encontro, os expertos de GigaTrust compartirán cos máximos responsables de seguridade de compañías punteiras as súas experiencias e analizarán as ferramentas para asegurar a comunicación tanto dentro coma fóra da empresa controlando como se intercambia información sensible.

Un dos restos do CISO que se tratará nesta V Xornada de Seguridade é como establecer e reforzar as políticas corporativas de seguridade para protexer a comunicación diaria en Internet. Neste ámbito, o software de GigaTrust -gold partner de Microsoft- permite comprobar e realizar un seguimento de como o receptor dos correos electrónicos utiliza a información protexida e así evitar que se utilice para prexudicar á empresa.

Marie-Claire Pfeifer, Conselleira Delegada de GigaTrust en España, considera que "é importante que debatamos sobre os modelos de organización na xestión da seguridade da información coa incorporación do CISO como parte activa dos equipos directivos". Pfeifer sinala ademais que "o Responsable de Seguridade ten que saber conxugar a aplicación das novas tecnoloxías reducindo, ao mesmo tempo, o risco de fugas de información".