Convócanse dúas asembleas xerais do colexio

A Xunta de Goberno do colexio convoca dúa asembleas xerais que se celebrarán no segundo sábado do mes de xuño.

Logo do CPEIG

A primeira asemblea, de carácter extraordinario, ten como finalidade aprobar unha serie de modificacións sobre os estatutos do colexio coa finalidade mellorar a operativa do mesmo.

A segunda asemblea, de carácter ordinario, céntrase na aprobación da memoria anual de actividades, das contas, dos orzamentos, das cotas de colexiación, do código dentolóxico e dos/das colexiados/as de honra.

O sitio web do CPEIG dispón dunha sección específica sobre estas asembleas na cal se poden descargar toda a documentación sobre as mesmas.