A Asemblea de Extremadura insta ao Goberno o mesmo trato para a Informática que para o resto de enxeñarías

O Pleno da Asemblea de Extremadura aprobou unha proposta de pronunciamento na que se insta ao Goberno de España á adopción de solucións transitorias para que a Enxeñaría Informática teña o mesmo trato que o resto das enxeñarías.

A proposta foi formulada polo PP, pero aprobada por unanimidade tras consensuar populares e socialistas unha modificación no texto pola que se Escudo comunidade de Extremaduraretirou parte do contido, ao consideralo o PSOE "extemporáneo".

O texto finalmente aprobado insta o Goberno central a incorporar as titulacións do ámbito da Enxeñaría Informática (grao e máster) na discusión do conxunto das enxeñarías.

Ademais, propón estudar, "respectando a lexislación e normativa vixente, as posibilidades de definir solucións transitorias para que a Enxeñaría Informática teña o mesmo trato que o resto das enxeñarías ata o desenvolvemento lexislativo da regulación de profesións no marco da Transposición da Directiva Europea de Servizos".

No debate desta proposta de pronunciamento, o deputado popular Juan Antonio Barrios defendeu a necesaria regulación desta titulación en beneficio da profesión dos informáticos e dos actuais estudantes que, no caso de Extremadura, cursan estes estudos nos centros universitarios de Cáceres e Mérida.

Pola súa banda, o deputado socialista Valentín García recordou que o Consello de Universidades xa se pronunciou o pasado 3 de marzo a favor das reivindicacións dos enxeñeiros informáticos, aínda que Barrios especificou que simplemente dá recomendacións aos distintos centros universitarios, polo que insistiu na vixencia da súa proposta de pronunciamento.

En todo caso, García especificou que a profesión de Enxeñaría Informática quedará completamente regulada unha vez que o Congreso dos Deputados traspoña a Directiva Europea de Servizos á normativa española.

Por outra parte, o Pleno da Asemblea de Extremadura rexeitou, cos votos en contra do PSOE, unha proposta de impulso do PP pola que se instaba a Xunta a velar por que os contidos sobre a cultura e as tradicións estremeñas sexan impartidos en todos os centros públicos da Comunidade Autónoma.

Mentres o deputado popular Juan Pedro Domínguez considerou que isto na práctica non se dá, Alfredo Escribano destacou que a proposta do PP é "innecesaria, inoportuna e incomprensible" porque os citados contidos están incluídos nos distintos currículos educativos e como tal teñen que impartirse, algo polo que xa vela a Inspección.