Os docentes non teñen formación abondo para aplicar as TIC á aula, segundo un estudo

Os docentes non teñen formación abondo para aplicar as novas tecnoloxías (TIC) na aula e os centros escolares só dispoñen, de media, dun ordenador para cada catro profesores.

Imaxe de libros Segundo revela o informe 'Tecnoloxía Educativa 2008', realizado pola Confederación Española de Centro de Ensino (CECE), para o que se recolleron datos de 1.200 centros de todo o territorio nacional (concertados, públicos e privados), conclúe que os centros educativos españois traballan "a dúas velocidades" no uso da tecnoloxía aplicada ao ensino e sinala a necesidade de levar a cabo proxectos de centro na implantación da tecnoloxía na escola. "A experiencia demostra que para avanzar no uso das TIC nos centros é máis importante a formación dos profesores e a concreción dun proxecto de centro, que dar diñeiro e ordenadores", aseverou o director do Instituto de Técnicas Educativas da CECE, Mariano del Castillo, para engadir que estas iniciativas "non" deben facerse de arriba (Goberno e administracións autonómicas) a abaixo (centros), senón ao contrario porque anula a rendibilidade dos investimentos".

Case o 40 por cento dos centros escolares non conta cun presuposto específico para TIC. Non obstante, o 58 por cento restante, a pesar de telo, boa parte da súa partida para este fin sitúase por debaixo dos 6.000 euros; outros, menos de 600, e só para pagar a conexión a Internet.

Este traballo, chama a atención o "escaso número" de ordenadores a disposición dos docentes no seu centro de traballo, en contraposición cos que teñen á súa disposición os alumnos, tendo estes case o dobre que os seus profesores (7 equipos). "É probable que o profesor sexa un dos poucos traballadores con estudos universitarios que hoxe en día non dispón dun ordenador propio para traballar", apostilou Del Castillo.

Os colexios públicos en Secundaria contan cunha media de 119 ordenadores por centro -50 en clases ordinarias, 45 en aulas de informática, 19 en despachos de profesores, e seis para tarefas administrativas- e dispoñen, ademais, de 2,5 aulas de informática. Estes datos contrastan cos centros de Primaria públicos, nos que só hai 32 ordenadores por centro, é dicir a cuarta parte -14 en aulas de informática, 12 en aulas ordinarias e tres nos despachos.

No caso dos privados, ten a metade de ordenadores que os públicos de Secundaria (52), a gran maioría dos cales (31) se encontran en aulas de informática. Nas clases ten menos que os públicos de Primaria e seis veces menos que nos institutos.

O estudo tamén se examina a dispoñibilidade de conexións a Internet, ademais do material de apoio nas aulas como os canóns e as lousas dixitais que substitúen pouco a pouco ás tradicionais lousas. Así, en moitos centros dispoñen dunha ou dúas lousas dixitais instaladas en clases escollidas, "coma se estivesen a calibrar as súas posibilidades e aprendendo a utilizalas. Non obstante, noutros colexios a lousa "está aínda embalada", posto que se está a esperar á etapa vacacional para que o profesorado se "familiarice" con ela "con tranquilidade".

A conexión a Internet é, segundo os autores do estudo, "outro dos aspectos esenciais" para a implantación das novas tecnoloxías nas escolas. De feito, a práctica totalidade dos centros están 'conectados' (99,6% dos enquisados). Non obstante, non son tantos os que teñen instrucións de uso de Internet (12,5%), nin sequera restricións a certas páxinas Web ou seguridade.