Menos ladrillos e máis ordenadores

Zapatero apela á informática e á regulación para apuntalar a economía española.

  1. Símbolo do CPEIGO Presidente do Goberno estivo moi acertado nestas declaracións.

  2. Falta que o Goberno dea o paso polo recoñecemento da Enxeñaría en Informática, creando os órganos nacionais de representación deste colectivo e regulando a profesión.

  3. España realizou un gran investimento en formación universitaria pondo no mercado 130.000 Enxeñeiros e Enxeñeiros Técnicos en Informática.

  4. Chegou a hora de esixir a responsabilidade dos proxectos que executan para que a sociedade estea a salvo das neglixencias profesionais.

  5. A enxeñaría en informática pode ser un alicerce para a economía española do futuro.

Logotipo do CCII"Menos ladrillos e máis ordenadores", con estas palabras o Presidente do Goberno, Sr. Rodríguez Zapatero, declaraba onte mesmo, moi acertadamente, cales son as necesidades para construír unha economía máis forte e con maior solidez de cara ao futuro.

E a verdade é que o Presidente non podía dar máis no cravo. Non só o sistema xudicial (e outros organismos de similar importancia) está necesitado dunha cura informática, senón que investir en tecnoloxías informáticas, coa mirada posta en todo momento no exterior, na exportación do software que se desenvolva no noso país, permitirá crear unha industria de gran valor engadido, de coñecemento, de futuro, que sirva para complementar ao turismo e á construción como alicerces básicos da economía nos vindieros anos.

Durante os últimos 30 anos realizáronse ao longo de todo o territorio nacional importantes investimentos en informática, en forma de creación de capital intelectual formando a milleiros de persoas nas enxeñarías en Informática, até converter a esta enxeñaría na primeira por número de egresados e profesionais no país.

Porén, faltan un par de pasos de vital importancia que requiren moito menor esforzo que o xa realizado, pero que son imprescindibles para dar sentido e rendibilizar o investimento realizado.

O primeiro consiste na regularización da profesional das enxeñarías en Informática xa que é un contrasenso que a enxeñaría con maior número de profesionais sexa a única carente de regulación profesional. Regular a profesión supón pechar o círculo e esixir a eses profesionais que a sociedade decidiu formar que exerzan a responsabilidade para a cal foi creada a súa titulación: que existan responsabilidades en informática do mesmo xeito que se esixen noutras áreas. Ninguén imaxina que a responsabilidade da construción dunha ponte non recaia nun enxeñeiro ou enxeñeira de camiños, nin que unha operación a realice alguén que non sexa ciruxán e do mesmo xeito dos sistemas informáticos deben responsabilizarse os enxeñeiros e enxeñeiras en informática formados para ese efecto, especialmente cando as outras dúas especialidades citadas, e moitas outras, dependen nunha porcentaxe elevada de devanditos sistemas informáticos. Continuar coa falta de regulación actual é non só unha falta de responsabilidade senón un desperdicio do investimento realizado na formación de devanditos profesionais, que non reverte como debería na sociedade.

Cunha canteira de máis de 130.000 profesionais das enxeñarías en informática, e un número similar de estudantes, a afirmación do Presidente pode converterse nunha realidade, na construción dun sector informático forte que achegue o seu valor non só optimizando os procesos internos de administracións públicas e industria e mellorando a produtividade, senón que se converta en si mesmo nun alicerce da economía mediante a exportación de produtos de calidade ao mercado internacional.