Membros da Xunta de Goberno

PresidenteFernando Suárez Lorenzo
  
Vicepresidente Juan Otero Pombo
  
SecretarioJuan José González Cid
  
VicesecretarioRoberto Vieito Raña
  
TesoureiroFrancisco Javier Rodríguez Martínez
  
VicetesoureiraLorena Otero Cerdeira
  
Vogal 1Francisco Javier García Tobío
  
Vogal 2María Pilar Vila Avendaño
  
Vogal 3José Manuel Vázquez Naya
  
Vogal 4Iván Luis Vázquez