O Goberno regula a entrega de condecoracións en telecomunicacións e sociedade da información

O Consello de Ministros aprobou hoxe un Real Decreto para regular as condecoracións no ámbito das telecomunicacións e o desenvolvemento da Sociedade da Información e a súa adecuación ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

MedallaO Goberno considera "conveniente", por un lado, regular separadamente o réxime xurídico das condecoracións no ámbito postal e o das condecoracións no ámbito das telecomunicacións.

Neste sentido, establece dúas modalidades distintas, a Orde Civil do Mérito de telecomunicacións e da sociedade da información, dividida en catro categorías, para premiar méritos, condutas, actividades ou servizos relevantes ou excepcionais no ámbito das telecomunicacións e da Sociedade da Información.

Así mesmo, a Medalla ao Mérito da Radioafición, que premiará os estudos relevantes relacionados coa radiotecnia, así como o labor altruísta e meritorio que ocasionalmente realicen os radioafeccionados, e que está dividida en tres categorías.

Polo outro lado, o Executivo pretende actualizar o devandito réxime xurídico no ámbito das telecomunicacións ante os cambios operados neste sector, así como ampliar o seu ámbito ao da sociedade da información.

A Ordenanza Postal, aprobada por un Decreto do 19 de maio de 1960, creou a Orde do Mérito Postal, co obxecto de premiar "servizos eminentes prestados ao correo". Xunto a ela, a Circular de 29 de agosto de 1951 e a Instrución do Director xeral de Correos e Telecomunicacións do 12 de xaneiro de 1982, creaban as Medallas ao Mérito Filatélico e ao Mérito da Radioafición, mentres que un Decreto de 1974 regulaba a Orde do Mérito de telecomunicación.

O avance da técnica, especialmente no campo das telecomunicacións, trouxo consigo a adecuación normativa, mediante un Real Decreto do 6 de xuño de 1997, polo que se actualizan e refunden as normas que regulan a Orde do Mérito postal, a Orde do Mérito de Telecomunicación, a Medalla ao Mérito filatélico e a Medalla ao Mérito da Radioafición.

A modificación da estrutura ministerial en 2004 trouxo consigo a separación en dous Ministerios dos conceptos mencionados e así, por un lado, o Ministerio de Fomento é o encargado dos servizos postais mentres que o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio posúe as competencias en telecomunicacións.