O virus que atacou o servidor do Goberno canario alcanzou datos confidenciais

O troiano afectou de cheo aos arquivos de Xustiza de todas as xurisdicións e xulgados da Illas, chegando mesmo aos casos sobre os que está decretado o segredo sumarial. Sanidade, Cultura, Deportes e Educación tamén foron atacados-

Imáxe simbólica dun pc atacado por virusAínda se investiga cal é a súa orixe, pero o que está claro é que o troiano, un programa malicioso, que danou a rede informática do Goberno afectou a documentación clasificada como confidencial. Só no que se refire á administración de Xustiza tivo acceso a causas abertas sobre as que pesa unha orde de segredo sumarial, a todo tipo de trámites pertencentes a instrución das dilixencias ou a execución de sentenzas, etc.

Aínda que en menor medida, o caos tamén afectou á rede da Consellaría de Sanidade, na que parece ser que as "cortalumes" funcionaron mellor e se evitou unha verdadeira traxedia, xa que de ter entrado no sistema, o virus podería ter enviado a miles de destinatarios información acerca de casos clínicos, algo que non sucedeu, xa que os antivirus funcionaron a tempo.

Anecdótico é o caso de documentos da Consellaría de Educación, Cultura e Deportes, que, como por arte de maxia, saían polas impresoras do Pazo de Xustiza de Santa Cruz de Tenerife, ademais dos cales o sistema estaba tremendamente lento.

Por parte do Goberno de Canarias afírmase que "o problema xa se está a resolver e en poucos días haberá normalidade absoluta", mentres que a empresa encargada de controlar a rede informática do Goberno (Cibercentro) se nega a dar ningún tipo de resposta ao respecto, pero varios expertos en virus informáticos consultados sobre o caso apuntan a que pode tratarse dun troiano que entrou en funcionamento o venres 13 de marzo e que, ante a falta de antivirus actualizados na rede informática do Goberno de Canarias, se foi expandindo a través da rede interna con facilidade e sen ser detectado ata que xa foi demasiado tarde para controlalo.

Os troianos son virus que se introducen no sistema sen ser detectados e/ou utilizan as libretas de direccións para copiar todo o contido que hai no ordenador e mandalo a calquera outra parte. Tamén abren unha porta traseira en cada ordenador que dá acceso remoto a hackers ou outros troianos máis perigosos.

"Só o que se denomina un cortalumes pode rematar coa súa expansión", explica un experto na materia que engade que "se Xustiza foi a consellaría máis afectada, é porque o virus se introduciu por aí, e iso podería ter sucedido con algo tan simple como que algún funcionario con privilexios para facelo o descargase dentro do programa, sempre e cando os privilexios estean controlados; se non é así, puido ser calquera cun pen drive".

"Os problemas comezaron o venres 13, pero co paso dos días ía a peor e só para abrir un arquivo de texto perdías 30 minutos", explican funcionarios de Xustiza, que comentan que "á hora de imprimir era o peor porque, ademais de bloquear todo o ordenador e non poder facer nada, che dicía que estaba a imprimir un documento, pero non saía por ningunha parte. Horas máis tarde me chamaron doutra oficina xudicial para dicirme que lles estaba a saír a eles, e cal non é a miña sorpresa cando vexo que pola miña impresora comeza a saírme un documento da Consellaría de Deportes".

Precisamente son estes feitos o que levou aos sindicatos UGT, STAJ e IC a esixir responsabilidades do sucedido ante a Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza do Goberno de Canarias, xa que "en moitos casos se trata de información de procedementos secretos que non sabemos como e por quen pode ser usada".

Pola súa banda, fontes de Presidencia do Goberno apuntaban onte que "o sistema xa case funciona con normalidade e só quedan algúns ordenadores que non se puideron sanear de forma remota, polo que técnicos están a traballar directamente neles,".

Os sindicatos mostraron o seu reparo a como se está a solucionar este asunto. Dixéronnos que, debido á gravidade do virus, se están a migrar os datos cos que traballamos outro servidor, pero como traballamos con contrasinais estase a crear unha situación caótica que consideramos que se podía ter evitado informándonos antes de cal era a situación, porque aos traballadores non se nos dixo nada ata o venres á 1 da tarde, e iso que os problemas se levaban notando dende había semanas", explica o voceiro de UGT, Gregorio Pérez.