Os colexios de informáticos queren negociar co Goberno para regular a profesión

O presidente do CPEIG considera que non se pode esperar máis para que se dea legalidade a esta profesión, "os colexios deben estar presentes nesa negociación, para conseguir fixar as súas competencias e atribucións".

Fernando Suarez. Presidente CPEIG.Dende que comezaron a impartirse en España as enxeñarías superior e técnica en Informática, os estudantes encontráronse con que a súa profesión non estaba regulada por lei, como sucedía coas outras titulacións, o que os colocaba en inferioridade de condicións. O problema agravouse aínda máis coa próxima conversión das carreiras universitarias en graos adaptados ao novo espazo europeo de ensino superior, posto que, ao non estar legalizadas as enxeñarías informáticas, se podían elaborar as correspondentes fichas competenciais que irán aparelladas a cada titulación.

Despois de varias protestas e reunións, finalmente o Ministerio de Ciencia e Innovación conseguiu redactar as devanditas fichas, aínda que aínda falta que lles dea legalidade publicándoas no BOE, e que así todas as facultades españolas sigan as mesmas directrices. Non obstante, o maior problema que existe nestes momentos, e que levou a manifestarse o martes na Coruña máis de dous mil informáticos, é que o Ministerio de Industria segue sen acceder a regular a profesión de enxeñeiro informático.