Os colexios recomendan o cesamento do actual Secretario de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información

España necesita un novo impulso para incorporarse ao carro das TIC. Os resultados de diferentes informes sacan as cores aos multimillonarios plans do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da InformaciónO último informe do Foro Económico Mundial pon, outra vez, de manifesto o atraso tecnolóxico español.

Os colexios profesionais de Enxeñaría e Enxeñaría Técnica en Informática consideran que a renovación total do equipo na Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información é unha actuación " sine qua non" para que España non perda o tren das Novas Tecnoloxías.

Así mesmo, os colexios recomendan a creación dunha Secretaría específica para a Sociedade da Información, encargada dos servizos, contidos e promoción tecnolóxica, desvinculada totalmente das canles de comunicación e da influencia dos operadores de telecomunicación e os seus lobbys.

O Foro Económico Mundial publicou recentemente o seu Informe Global sobre Tecnoloxías da Información 2008-2009, no que España queda situada como un país menor no ámbito das TIC na escala mundial (ao nivel de Chipre, Lituania, a República Checa ou Barbados). As conclusións sobre este informe en España son demoledoras:

  • España ocupa o posto 34 dunha lista de 134 países no índice de adaptación TIC (NRI), elaborado polo devandito informe.

  • Esta situación afástase moito da Liga de Campións económica onde se supón que España está a xogar.

  • Descendeu 2 postos nos dous últimos anos, e 8 postos dende a súa primeira aparición no informe (2001-2002).

  • O informe plasma o rotundo fracaso das políticas españolas en materia de Tecnoloxías Informáticas e da Comunicación (TIC), onde España:

    • Ocupa a posición 96 no ránking de éxito do goberno en promoción das TIC.

    • Ocupa a posición 84 no índice sobre a prioridade das TIC para os Gobernos.

    • Ten a posición 40 nos índices que miden a dispoñibilidade de servizos do goberno on-line e a eficiencia dos gobernos no uso das TIC.

A relevancia deste informe agrávase cando non é o único que saca as cores ás políticas TIC españolas (o último informe de EUROSTAT sobre o acceso e uso de Internet na Europa dos 27 tamén plasmaba o atraso tecnolóxico español, así como o informe de The Economist Intelligence Unit sobre competitividade tecnolóxica, que situaba a España na posición 23 dun ránking de 66 países).

Todos estes informes resaltan unha evidencia que o actual equipo da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información (SETSI) se nega a recoñecer, baixo a consigna de que os devanditos informes non son exactos nas súas medicións (aínda que si unánimes nas súas conclusións): España está a perder o tren das Novas Tecnoloxías.

Un informe publicado pola British Computer Society expón as liñas mestras dos diferentes retos aos que se enfronta a informática do futuro (robótica, xestión do coñecemento humano, análise da situación económica, solucións para o fracaso das colleitas, etc), mentres que España dedicou intensamente os seus esforzos a iniciativas do tipo de NEW (Ningunha Empresa sen Web), dominios .es a un euro, así como un desmedido gasto no despregamento da TDT (Televisión Dixital Terrestre), cando todos os expertos fan ver que non se cumprirán os prazos anunciados, e un desenfreo incontrolado na firma de convenios de colaboración (coas súas correspondentes dotacións económicas) para o uso e difusión das TIC por todos os axentes, sen ningún tipo de control, coordinación, ou política de actuación ben definida dende a devandita Secretaría de Estado. Dito doutra forma, e en termos coloquiais, «calquera que acudise á SETSI cun cacito e unha proposta co apelido TIC, saía da devandita Secretaría cun convenio e unha cantidade indecente de euros».

Na actualidade, o Goberno desenvolve o denominado Plan Avanza2 cun presuposto para o exercicio 2.009 de 1.516 millóns de euros. Os colexios profesionais de Enxeñaría e Enxeñaría Técnica en Informática queren manifestar o seu escepticismo sobre o éxito deste plan, baseándose no máis que dudable éxito do seu antecesor (o Plan Avanza 1 estaba dotado cun presuposto 5.700 millóns de euros ata 2010), e na ausencia total dunha política clara para a promoción das TIC en España, executable en tempo e forma, e que conte cos profesionais encargados do seu desenvolvemento para garantir a súa plena eficacia.

Por ese motivo, os profesionais da Enxeñaría e Enxeñaría Técnica en Informática, dende os diferentes colexios profesionais de ámbito autonómico (a SETSI, que é o suposto organismo de tutela, négase a promover a estes organismos á esfera nacional para evitar darlles audiencia e dereito de réplica) recomendan o cesamento fulminante do actual Secretario de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, D. Francisco Ros Perán, e do seu gabinete, e a segregación da dita Secretaría de Estado en dúas Secretarías diferenciadas: Unha Secretaría de Telecomunicacións, encargada das canles de comunicación, e outra, a Secretaría para a Sociedade da Información, cuxo labor sería a de coordinar as políticas de contidos e servizos.

Aínda que esta recomendación contravén as consignas marcadas pola Presidencia do Goberno de non aumentar o número de Secretarías de Estado na actual estrutura ministerial, os profesionais da informática consideran esta Secretaría un paso ineludible para situar a España na posición que por peso internacional lle corresponde, e para que as TIC contribúan de forma eficaz a mellorar a competitividade nacional, aspecto clave para superar a difícil conxuntura económica na que o país se encontra.