O sistema informático de Saúde da Junta de Andalucía non funciona

Diraya é o sistema informático que o Sistema Sanitario Público Andaluz utiliza como soporte da información e xestión da atención sanitaria.

Logo de la Junta de AndalucíaO primeiro obxectivo de Diraya é integrar toda a información de cada usuario, con independencia do profesional ou ámbito asistencial que a xere, nunha Historia de Saúde única, dispoñible onde e cando sexa precisa para a súa atención. A Junta de Andalucía empregou 60 millóns de euros en desenvolver, implantar e manter o programa informático e estendelo por todo o sistema sanitario andaluz. Ademais, organizou máis de 550 cursos de formación para que máis de 9.000 profesionais aprendan a usalo. Tres anos despois de inaugurado, non funciona e hai que substituilo. ¿Pagará alguén este desastre de xestión e dilapidación sen sentido?

Diraya, o programa foi sempre moi criticado polos médicos, que se queixaban de que atrasaba moito o seu traballo. O Sindicato Médico Andaluz (SMA) sostivo que o programa de historia de saúde dixital 'Diraya' se converteu para os médicos "nun verdadeiro pesadelo", xa que, segundo criticou, está a xerar "un sen fin de colas nos centros de saúde", o que á súa vez "está a motivar que a consulta médica diaria sexa unha odisea". Segundo as súas denuncias, "se ben case todo cambio tecnolóxico crea sempre dificultades ao inicio do seu funcionamento, neste caso o SAS non soubo calcular os problemas que ía orixinar debido a circunstancias técnicas e á mala información e formación dos profesionais, o que fai que aínda se entenda menos o que está a acontecer".

De igual forma, sostivo que o Diraya presenta unha "lentitude angustiosa", indicou que, por exemplo, "se"tarda máis tempo en facer unha receita por ordenador que 5 ou 6 a man", ademais de que "se"bloquea continuamente e de que ao pasar os datos da historia antiga a unha nova do Diraya, só migran algúns datos e así só recóllense os últimos tratamentos". Todo iso, dixo o Sindicato Médico, orixinou "que volva tomar o bolígrafo e o papel, xa que usando o programa os atrasos en consulta, polos bloqueos continuos e demais circunstancias, foron en moitos casos de horas". Por todo iso, o SMA pediu que "se paralice o proceso de implantación do Diraya noutros centros de saúde, mentres que os problemas tanto técnicos, como de formación detectados non se corrixiran para que os compañeiros afectados poidan pasar as súas consultas con normalidade".

Agora a Junta de Andalucía decidiu cambialo pero quere presentalo como un mero axuste no seu funcionamento. A súa substitución, nunha primeira etapa só na atención primaria, figura entre as actuacións importantes para o período 2009-2010, unha vez que a tecnoloxía na que está desenvolvido o Diraya quedou xa desfasada.

Segundo fontes da Consellaría de Saúde, faise necesario adaptar o Diraya aos novos tempos, co obxectivo de que poida seguir dando servizo ao Sistema Andaluz de Saúde, desenvolvendo unha ferramenta máis actualizada, máis vinculada ao principal vehículo actual de comunicación, Internet. A propia conselleira, María Jesús Montero, deixou entrever este cambio, aínda que tratando de que parecese só un axuste do programa e non un cambio radical, ao afirmar ante o Parlamento que o Diraya está sometido actualmente a un plan de mellora co que se pretende «actualizar todo o sistema de información ás últimas tecnoloxías en informática e telecomunicacións» e, polo tanto, «perfeccionar» a historia de saúde dixital.

O Diraya púxose en marcha hai tres anos (dous antes púxose en marcha unha primeira versión, Diraya 3.2, para o seu desenvolvemento). Na actualidade chega ao 90% da poboación, aínda que a súa cobertura territorial é inferior (80%) porque, por problemas técnicos, aínda quedan pequenos municipios onde non puido implantarse. Xa funciona nuns 670 centros de saúde e en todos os hospitais da rede pública de saúde. Susténtase nunha infraestrutura de 15.000 postos de traballo, 600 servidores e máis de 2.500 liñas de comunicacións WAN.

Click here to find out more! ord=Math.random()*10000000000000000; document.write('<\/script>');