A UA desenvolve un estudo sobre as competencias emocionais e de personalidade dos Enxeñeiros en Informática

Os/as enxeñeiros/as en Informática poden cumprimentar a enquisa para participar nesta investigación sobre a súa profesión.

A enquisa atópase accesible en: http://www.dtic.ua.es/~jimeno/informatica

O departamento de Psicoloxía Evolutiva e Didáctica da Universidade de Alicante coa colaboración de varios profesores do departamento de Tecnoloxía Informática e Logotipo da Universidade de AlicanteComputación da mesma universidade está a realizar unha investigación enmarcada nunha tese doutoral acerca das competencias xenéricas que os enxeñeiros en informática requiren para realizar con éxito o seu labor profesional.

É coñecido o efecto que as emocións causan nas persoas en diversos ámbitos da súa vida. O mundo laboral non é unha excepción e recentes investigacións demostraron a relación entre as emocións e o alto rendemento laboral e a capacidade de liderado (Goleman, 1995, 1998, 2001; Boyatzis et al. 2000; Mayer e Salovey, 1990, 1997) . Neste traballo preténdese estudar como as emocións inflúen no traballo dun enxeñeiro en informática co fin de poder establecer qué competencias socioemocionales puidesen resultar útiles nesta profesión. O desenvolvemento das que resultasen competencias clave derivadas do estudo podería incorporarse de forma transversal aos novos estudos de Grao en Enxeñaría Informática no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.