Os enxeñeiros informáticos proseguirán as súas protestas polo recoñecemento legal

Existen 130.000 enxeñeiros/as e enxeñeiros/as técnicos/as en informática e 95.000 estudantes.

Estudantes, titulados e colexios de enxeñaría informática proseguirán as mobilizacións ata que o Goberno elabore as fichas académicas destes estudos e se regulen as as súas atribucións profesionais por lei.

Segundo manifestaron algúns dos seus voceiros, a moción aprobada polo Senado o mércores pasado é positiva, pero non suficiente.

A Cámara Alta instou o Goberno a que estude as posibilidades de que se dea igual trato a esta enxeñaría que ao resto no procedemento de elaboración dos novos plans de estudo e no recoñecemento por lei das súas atribucións profesionais.

"É unha moción moi blandita (sic), agradecemos o xesto do Senado, pero é claramente insuficiente; seguiremos ata que o Ministerio de Ciencia e Innovación propoña ás universidades as fichas e se regulen as nosas atribucións profesionais", indicou Álvaro González, un dos voceiros de alumnos de facultades e escolas de informática das universidades públicas de Madrid.

Aos colexios profesionais parécelles ben que o Senado pida ao Goberno a regulación profesional destes enxeñeiros e que esta "mensaxe clara" sexa apoiada por todos os grupos, incluído o PSOE. "Pero o Goberno fará o que crea conveniente; ata agora non está a facer nada", matizou o secretario do Consello de Colexios de Enxeñeiros en Informática, Jacinto Canales.

Folga

Algúns grupos de alumnos e enxeñeiros convocaron unha folga do sector para o 19 de novembro e a Asociación Nacional de Estudantes de Enxeñarías e Enxeñarías Técnicas en Informática (RITSI) mantén as concentracións dese día, apoiadas polo Consello de Colexios Profesionais, en demanda de varios compromisos

  • Del Ministerio de Ciencia e Innovación para elaborar unha ficha de directrices específicas para as titulacións de Enxeñarías Técnicas e Enxeñaría en Informática, nas mesmas condicións que o resto de enxeñarías.
  • Del Gobierno para incluír na transposición da directiva europea de servizos as profesións de Enxeñeiro Técnico e de Enxeñeiro en Informática.
  • E do Ministerio de Industria para elaborar e levar o Parlamento unha do sector.lei que regule as atribucións profesionais

Canales advertiu da "desaparición" destes estudos, que ata agora formaban parte do catálogo oficial de titulacións cun mesmo nome e materias troncais en todas as universidades onde se ensina.

Agora, os estudos están regulados e a profesión non; a partir de agora, ningún dos dous o estarán, alertou Canales. "Cada universidade poderá implantar un sucedáneo de informática sen ningún tipo de contido común e poderá chamar ao seu título como crea oportuno; isto equivale a desaparecer", resaltou.

Mesmo trato

Canales pediu o mesmo trato que para o resto de enxeñarías, aínda que suxeriu que o Real Decreto de 2007 de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais non facilita as cousas.

"Cando se trate de títulos -di o Decreto- que habiliten para o exercicio de actividades profesionais reguladas en España, o Goberno establecerá as condicións ás que deberán adecuarse os correspondentes plans de estudos".

Diso dedúcese, segundo Canales, que ser profesión regulada (algo que depende da iniciativa de Industria) é condición previa para que Ciencia e Innovación elabore as directrices académicas dos estudos.

Segundo datos dos colexios, existen 130.000 enxeñeiros técnicos e superiores en informática e 95.000 estudantes.