Satse di que un fallo informático "deixa miles de demandantes de emprego" sen actualizar os seus datos en bolsa do SAS

Reclama á Administración a apertura dun novo prazo.

O sindicato de enfermaría Satse-Andalucía advertiu hoxe de que un fallo informático impediu "a miles de demandantes de emprego" rexistrar ou actualizar os seus méritos na Bolsa de Única de Emprego do Servizo Andaluz de Saúde (SAS), o que á súa vez provocou un "colapso no sistema".

Nunha nota, este sindicato alertou de que, coincidindo co peche do período para actualizar os méritos dos últimos dous anos e presentar alegacións aos listados provisionais de diversas categorías, a aplicación informática "quedou completamente bloqueada pola imprevisión da Administración ante o aluvión de solicitudes dos últimos días".

En concreto, Satse detallou que dende o pasado 27 de outubro a aplicación informática para novos rexistros ou achega de méritos presentou "deficiencias no seu funcionamento", "feito ao que se uniu que o pasado venres 31 de outubro o portal do SAS quedou completamente fose de servizo".

A tratarse da data límite establecida para que os aspirantes actualizasen os seus méritos dos últimos dous anos, es circunstancia traduciuse en que "miles de profesionais, dos máis de 90.000 inscritos cos que conta a Bolsa, non tiveron opción de acceder ao sistema para modificar os seus datos nin os novos demandantes inscribirse no sistema, frustrando así as súas expectativas de conseguir unha vinculación contractual co SAS".

Aínda que os demandantes de emprego poden rexistrar as súas solicitudes e actualizar os seus datos os 365 días do ano, o SAS establece mediante resolución publicada no Boletín Oficial da Xunta de Andalucía (BOJA) períodos de corte para actualizar os listados cos méritos.

"Aínda que o SAS defende que os traballadores tiveron tempo para realizar estes procesos consideramos que, con independencia de que o profesional decida acceder ao sistema o primeiro ou o último día do prazo, a Administración debe garantir en todo momento o seu correcto funcionamento porque, no caso contrario, se estarían cercenando os dereitos dos demandantes de emprego", xustificou este sindicato.

Por este motivo, informou de que xa se dirixiu á Dirección Xeral de Persoal e Desenvolvemento Profesional do SAS para reclamar que se proceda mediante a publicación en BOJA dunha nova resolución "á apertura doutro prazo que permita aos profesionais actualizar os seus méritos ou rexistrar novas solicitudes".

De igual modo, reclamou que se arbitren as medidas necesarias para que se emenden estes erros "na maior brevidade posible" e para evitar "que volvan repetirse en próximos períodos de corte da bolsa de emprego".

Por último, recordou que o pacto polo que se creaba a bolsa única de emprego, que foi subscrito en maio de 2005 e que ten por obxecto mellorar o proceso de contratación, debía estar plenamente operativo a principios de 2006, se ben, "a día de hoxe, a aplicación informática segue restando funcionalidade ao sistema".