Decanos e directores critican a "desigualdade" dos enxeñeiros informáticos

A presidenta da CODDI lamentou a "situación de desigualdade". É "a única enxeñaría que non ten atribucións nin está regulada profesionalmente e é a conta con máis alumnos no noso país".

A Universidade Politécnica de Valencia (UPV) acolleu a reunión da Coddi, un encontro que organizado conxuntamente pola Facultade de Informática e a Escola Técnica Superior de Informática aplicada (Etsiap) da UPV co obxectivo de preparar o plenario da Coddi, que se celebrará o próximo xoves 30 de outubro na Universidade Politécnica de Madrid, coincidindo co 30 aniversario da súa Facultade de Informática, segundo informaron nun comunicado fontes da Politécnica.

Neste sentido, Ribeira reclamou que na elaboración dos plans de estudo das titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior, os novos títulos de Enxeñaría Informática teñan "as mesmas esixencias e estrutura que o resto de enxeñarías que se corresponden con profesións reguladas, xa que non existe ningún motivo de peso para ir por un camiño diferente".

Así mesmo, María Ribera solicitou ao Ministerio de Educación a publicación da ficha técnica correspondente ao título de grao de Enxeñaría en Informática, "como fixo coas demais enxeñarías, na que se establezan as competencias e os obxectivos da nova titulación"

A proposta dun novo plan de estudos elevada por esta asociación ao Ministerio inclúe unha titulación de grao en Enxeñaría Informática, de tres anos de duración, que equivalería ás actuais enxeñarías técnicas, e un máster en Enxeñaría Informática, dun ou dous anos. Para a presidenta da Coddi, trátase dunha "proposta encamiñada á elaboración duns plans de estudios|estudos homoxéneos en todo o territorio español e coas demais enxeñarías".

Del mesmo modo, os decanos e directores de Informática reclamaron "a inmediata regulación profesional dos enxeñeiros informáticos, profesión que non ten atribucións nin dispón dun perfil definido fronte ao resto das enxeñarías".

Ribera engadiu que "este recoñecemento axudaría a garantir a calidade e a seguridade dos servizos que se prestan aos cidadáns, xa que deste modo se aseguraría que os proxectos informáticos se realicen con todas as garantías". Así mesmo, considerou que "en todos os ámbitos da vida intervén a Informática e supón un risco moi elevado deixar que os sistemas informáticos se desenvolvan sen uns estándares e uns requisitos mínimos".

Pola súa banda, o decano da Facultade de Informática da Universidade Politécnica de Madrid, Javier Segovia, subliñou que "a diferencia do resto de enxeñarías, na profesión carecemos dunha directiva que garanta a calidade do software e que estableza que os profesionais máis cualificados para velar por ela son os enxeñeiros informáticos".

A Conferencia de Decanos e Directores de Centros Universitarios de Informática de España (Coddi) foi creada en 1997 e agrupa aos responsables das 80 escolas e facultades que imparten as titulacións de Enxeñaría en Informática, Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión e Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas, tanto públicas como privadas. A Comisión Permanente desta asociación, da que forma parte a Universidade Politécnica de Valencia, está integrada por 25 membros, elixidos en representación das diferentes escolas e facultades do país.