As novas e vellas enxeñarías

O Goberno ultima a norma que pechará a reforma europea e que mantén carreiras separadas con atribucións profesionais distintas.

Máis dun ano e medio despois de que se desatase a guerra entre as enxeñarías de cinco anos, e as enxeñaríasEstudantes técnicas, de tres, a conta de como quedarían estes títulos coa reforma europea das universidades, a normativa está, por fin, a punto de ver a luz. O tempo esgótase (a reforma ten que estar completamente pechada dentro de dous cursos e só resta culminar o cambio das enxeñarías) e o Ministerio de Ciencia e Innovación xa remitiu ás universidades os borradores da nova regulación que estará no Consello de Ministros, presumiblemente, en novembro.

A cousa quedaría así: seguirán existindo dous niveis de enxeñarías con atribucións profesionais distintas (os traballos que, por lei, só poden realizar persoas cunha determinada titulación). Para facer o traballo que hoxe fai un enxeñeiro técnico, os alumnos estudarán un grao (de catro anos, título que substitúe a licenciaturas, diplomaturas e enxeñarías) e para facer os de enxeñeiro superior, ademais, terán que facer un master dun ou dous anos. Para estes últimos haberá dúas posibilidades: estudar un programa integrado de grao e master que non terá atribucións profesionais ata chegar ao final , ou estudar primeiro un grao dalgunha das antigas especialidades de enxeñaría técnica e logo estudar un master, iso si, máis longo que os outros.

Variedade de solucións

¿Que queda aberto aínda? Por exemplo, se serán as antigas escolas de enxeñaría técnica as que ofrezan os graos con atribucións profesionais, e as antigas escolas superiores, os programas integrados e os masters para os que veñan da outra opción, como preparan na Universidade Politécnica de Valencia, explica o ex director da Escola de Industriais, Juan Jaime Cano. O que as escolas se integren e ofrezan todas as posibilidades, como prepara a Universidade de Las Palmas, segundo José María de la Portilla, o director da súa Escola Universitaria Politécnica e presidente da Conferencia Estatal de Directores de Escolas de Enxeñaría Técnica Industrial. Ou se é a comunidade autónoma a que regula todas as posibilidades para unificalas como se quere facer en Andalucía din o director da Escola Superior de Enxeñeiros Informáticos e de Telecomunicación de Granada, Buenaventura Clarés.

"Creo que se van ver todas as opcións posibles, e que estas dependerán do equipo|persoal que se teña, de cada universidade, de cada tipo de escola e de cada titulación,", engade Clarés. Por exemplo, a Universidade Politécnica de Cataluña está a formular posibles fusións de escolas, pero só nalgunhas ramas, di unha voceiro.

A grande pelexa ata agora non estivo na Universidade, senón máis ben nos colexios profesionais, e sempre foi se se unificaban nun só os dous niveis actuais de enxeñaría, como querían os técnicos, ou se se mantiñan separados, como querían os de ciclo longo, en canto ao seu exercicio profesional regulado (isto afecta aos enxeñeiros e enxeñeiros técnicos aeronáuticos, industriais, navais, de minas, de telecomunicación, aos técnicos agrícolas, forestais, de obras públicas e topografía, e aos enxeñeiros agrónomos, de camiños, e de montes).

Pero unha vez que o esquema xa está máis ou menos decidido (aínda que aínda poden quedar algúns), uns e outros parecen estar a pechar o asunto coa cabeza posta na próxima pelexa: a lei de atribucións profesionais, que o Goberno se comprometeu a revisar nun futuro (a regulación dalgunhas enxeñarías superiores é anterior a 1930).

Mentres os enxeñeiros de ciclo longo ven o resultado actual da reforma das titulacións como algo xusto -"É normal que quen queira estudar, teña máis dereitos", di o presidente do Instituto da Enxeñaría de España, Manuel Acero-, os técnicos insisten en que se trata dun sistema "transitorio" mentres se ordenan dunha vez as atribucións profesionais, di José María de la Portilla.

Pero ao final, polo momento, as cousas seguirán máis ou menos como ata agora. Un enxeñeiro que estuda menos tempo especialízase nunha área do seu campo (por exemplo graduado en Enxeñaría de Minas, especialidade Explotación de Minas, ou Naval, especialidade estruturas mariñas) e recibe atribucións só nesa especialidade, e outro estuda máis e recibe unha formación máis generalista e máis científica (master en Enxeñaría de Telecomunicación, por exemplo), con atribucións en todo o seu campo.

Así mesmo, os borradores da normativa tamén establecen os mínimos a cumprir. Nos graos establécense os contidos da formación básica, a común á rama de enxeñaría (aeronáutica, naval, etcétera), a de tecnoloxía específica (aeronaves, aeromotores,...) e o traballo de fin de carreira. Isto equivale ao 75% da carreira, o outro cuarto queda ao libre albedrío das universidades. Co master, do mesmo modo, establécense os plans dun ano dun programa que pode prolongarse un máximo de dous.

A directiva que non chega

A directiva europea sobre recoñecemento de cualificaciones entre os países da UE, que se aprobou en 2005, aínda non se aplica en España. "Bruxelas xa ha apercibido ao Goberno español por non traspoñer esta directiva", di Edelmiro Rúa, presidente do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos. Rúa asegura que se esa norma se aplicase xa, o tribunal da UE non lle quitaría a razón ao Ministerio de Fomento por non recoñecer os títulos de enxeñaría de Camiños que un centenar de alumnos da Universidade de Alicante obtiveron en Italia.

Estes titulados estudaron en Alicante unha enxeñaría técnica de tres anos (Obra Civil). Despois estudaron no mesmo campus un título non oficial ofrecido mediante un acordo da universidade alicantina e a de Las Marcas (de Ancona, Italia). A universidade asegura que os estudantes se matricularon de materias, as aprobaron e pasaron o exame do Estado italiano en Ancona.

O colexio opina que os devanditos alumnos se aproveitaron das revoltas do sistema europeo de recoñecemento mutuo para, a través de distintas validacións, mellorar as súas atribucións profesionais. "Deberían evitarse os saltos dun lado a outro que aumentan sen máis as cualificaciones", di Rúa. En calquera caso, a sentenza europea fala de incumprimento da directiva de 1989, que é a que segue en vigor en España. Coa de 2005, na que cada país explicitar as súas condicións sobre as atribucións, Rúa cre que a decisión fose outra.

¿Por que non se traspuxo esa norma aínda? Probablemente porque o cambio afecta á raíz das atribucións reguladas: en España, danas directamente certos títulos académicos, mentres que na maior parte de Europa, aparte do título, se conseguen mediante procesos ou exames de habilitación nos que participan os colexios profesionais.