Oito de cada dez ordenadores dos fogares españois teñen virus

Un informe realizado polo INTECO alerta do aumento significativo de software malicioso como troianos ou espías, polo que recomenda non confiar ás cegas no antivirus.

Un total de oito de cada dez ordenadores que existen nos fogares españois están infectados por virus informáticos, nunha tendencia que segue á alza, segundo revela o primeiro Informe do Grupo de Análise e Estudio|estudo da Seguridade da Información e a e-Confianza, do Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación (INTECO).

O informe detecta un aumento significativo no malware (software malicioso) introducido polos atacantes para controlar remotamente equipos informáticos con fins delituosos, como os chamados troianos, así como aqueles que controlan a información xerada polos usuarios, como contrasinais, información bancaria, etc, que son programas espías.

Para Enrique Martínez, director xeral deste instituto con sede en León, os niveis de e-seguridade en España deben aumentarse, en xeral, "creando unha cultura proactiva" na materia "para responder axeitadamente ante os vertixinosos cambios na natureza das ameazas que xorden na rede".

Esa preocupación, deba acentuarse máis, segundo o director do INTECO, tanto polos usuarios de pymes como particulares, que adoitan quedar tranquilos "confiando no antivirus, cando o problema dos seus ordenadores son os troianos, que se introducen nos sistemas para solicitar datos ou controlar o ordenador anfitrión".

Auxe da informática e as comunicacións

Segundo o informe de INTECO, en 2007, o 95% das compañías con máis de 10 empregados da Unión Europea tiña conexión a internet e a maioría delas contaba con portal web, en tanto que a informática e as comunicacións "se converteron nunha parte esencial da vida dos cidadáns".

Dous indicadores: en 2007, o 45% dos fogares europeos dispoñía de conexión de banda ancha a internet, e nese ano, a taxa de penetración da telefonía móbil en España situouse no 110,5%.

Para manter en orde ese ámbito das tecnoloxías da comunicación, estase a crear un mercado mundial da seguridade, no que España, segundo Enrique Martínez, está relativamente ben posicionada.

A seguridade tamén está en crecemento

O mercado mundial da seguridade está en crecemento e o mesmo acontece no caso español, que rexistrou en 2006 un volume de negocio de 617 millóns de euros. Desta cifra, os servizos de seguridade representan o 54,9% do mercado, o software de seguridade, un 36,4%, e o hardware de seguridade, o 8,7%, como apunta o informe do INTECO.

No estudo especifícase que España conta cunha industria de seguridade en tecnoloxías da información e a comunicación moi relevante e dende a Administración puxéronse en marcha iniciativas que contribúen ao bo posicionamento internacional.

A análise pon de manifesto que o sector público é un grande consumidor das solucións de seguridade, necesarias para o seu funcionamento, no sector de Facenda ou Defensa, por exemplo, ou para atender aos cidadáns en sanidade, xustiza ou educación.

Preocupacións das empresas

Respecto ás grandes empresas, sinala que a seguridade é clave para a continuidade do negocio e que está a crecer o número de organizacións que crea enderezos de seguridade e estratexias globais específicas.

Con relación aos fogares, o estudio|estudo expón que os antivirus e devasas son as ferramentas de seguridade máis utilizadas, estando presentes no 94% e 75% dos casos, respectivamente.

O comportamento en materia de seguridade das pymes depende de factores similares ao dos fogares. O antivirus é a ferramenta de seguridade máis utilizada: o 98,9% declara telo instalado nos seus equipos.

As incidencias de seguridade declaradas polas pymes supoñen un problema crítico para o desenvolvemento do negocio. Cada vez máis, os ataques diríxense por intereses económicos que provocan perdas económicas ou información confidencial.