Servizos do CPEIG

O colexio ten como un dos seus principais obxectivos ofrecer os seus membros servizos que aporten maior valor engadido a súa colexiación.

Así mesmo, o colexio, na súa faceta de labor social, tamén pretende poñer en funcionamente servizos de cara a cidadanía.

Símbolo de servizos