Información sobre a Asemblea Xeral 2018/02

Logotipo da Asemblea Xeral 2018

Data, hora e lugar

  • Data: 30 de xuño de 2018.
  • Hora: 9.00 en 1ª convocatoria e 9.30 en 2ª convocatoria
  • Lugar: Auditorio 1 Edificio CINC (Centro de Innovación Cultura) – Cidade da Cultura Monte Gaiás s/n 15707 Santiago de Compostela – A Coruña.

Documentación relacionada coas asembleas

Convocatoria

Na convocatoria oficial da asemblea poderá atopar a xustificación da mesma e a orde do día.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Convocatoria oficial da Asemblea Xeral 2018/02 [descargar]

Acta da asemblea celebrada en 2017

No ano 2017 celebrouse unha asemblea xeral.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Acta da Asemblea Xeral Ordinaria 2017 (AX-2017/01) [descargar]

Contas do exercicio 2017

A aprobación das contas é un trámite esixido polos estatutos do colexio no que se debe dar o visto bo dentro da Asemblea Xeral ás contas do ano anterior.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

Orzamentos e cotas de colexiación

Os estatutos do colexio establecen que a Asemblea Xeral debe aprobar os orzamentos do ano 2018 e as cotas de colexiación.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Orzamentos e cotas previstas para o ano 2018 [descargar]