A análise o intrusismo profesional nunha xornada organizada por Unión Profesional de Galicia

O presidente do CPEIG, entre os relatores que intervirán o vindeiro día 22 de novembro

A Unión Profesional de Galicia, mediante convocatoria aberta a colexios profesionais, representantes de asociacións de consumidores ou pacientes, e poboación en xeral programa unha xornada sobre intrusismo profesional para o vindeiro día 22 do presente mes de novembro. Entre os relatores convidados figura o presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, Fernando Suárez.

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) acollerá o encontro, que abordará a situación do intrusismo profesional en Galicia co obxectivo de propoñer solucións para combater esta práctica. Nunha das mesas redondas previstas, intervirá o presidente do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo.

09:30-10:00 – RELATORIO DE APERTURA (30min)

            Antonio Macho Senra. Presidente Unión Profesional de Galicia e outros.

 

10:00-11:30 – MESA TÉCNICA (1H 30min)

MODERA: D. Rafael Muiños Moreno, Presidente ou José Ángel Raña Caamaño, Vicepresidente. Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña e Pontevedra.

o  Beneficios da colexiación para os usuarios. Importancia da calidade en traballos e proxectos.

ARQUITECTOS – Fernando Tabernero Duque. Vogal Xunta de Goberno.

o  Implicacións na seguridade física e xurídica das persoas.

Fernando Suárez Lorenzo. Presidente Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia.

o  Lei de Servizos Profesionais. Importancia da regulación das profesións

D. Miguel Angel Cadenas Sobreira. Presidente Tribunal Superior Xustiza de Galicia.

o  Relación da Administración cos consumidores e cos colexios desde a perspectiva da protección ao usuario.

Representante Instituto Galego de Consumo.

o  Perigos do intrusismo e importancia dos colexios e da regulación das profesións desde a perspectiva do consumidor.

Rosa Celia Otero Raña. Presidenta Federación Galega de Asociacións de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios Brétema

-                     PREGUNTAS/DEBATE (30min)

 

11:30-12:00 – CAFÉ (30min)

 12:00-13:30 – MESA SAÚDE (1h30min)

MODERA: María Rosa Álvarez Prada. Decana Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

o  Abordaxe do emprego precario e dos dereitos laborais.

D. José María Suárez Quintanilla, Presidente Ilustre Colexio Profesional de Odontólogos da Coruña.

o  Competencia desleal entre titulacións. Problemática de competencias grao-postgrao - titulacións non oficiais - titulacións que non habilitan para exercicio profesional.

 Ana Vázquez Lojo. Presidenta Colexio Oficial de Logopedas de Galicia.

-       Representante Administración - Inspección Consellería Sanidade (12min). Inmaculada Martín Biedma, subdirectora xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios.

o  Regulación das profesións sanitarias e dos establecementos sanitarios. Compromiso da administración.

-       Representante Instituto Galego de Consumo (12min).

o  Problemática relativa á publicidade sanitaria.

-       Asociación Pacientes Afectados por intrusismo sanitario(12min).

o  Beneficios da colexiación para a sociedade / para a saúde pública. Consecuencias do intrusismo sanitario.

Esther Fontán Prado. Presidenta AIMS – Afectados de Intrusismo Médico Sanitario.

-                     PREGUNTAS/DEBATE (30min)

 

13:30-13:40 – CONCLUSIÓNS (10min). 

EXPÓN: Luis Vázquez Pena. Periodista Gabinete de Comunicación de Unión Profesional de Galicia.

 

13:45-14:00 – CLAUSURA DA XORNADA – RELATORIO DE PECHE (15min)

MODERA ( PRESENTA – Antonio Macho Senra. Presidente Unión Profesional de Galicia.

Endurecemento das penas por intrusismo. Contexto actual. Normativa en tramitación. Por que son tan baixas as penas por intrusismo se teñen tanta repercusión na saúde, seguridade e benestar da sociedade?

Miguel Ángel Cadenas Sobreira. Presidente Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.     

 

14:00  - VIÑO