A SGAE carga contra as compañías de ADSL

As acusacións van desde lucrarse coas descargas "ilegais" ata dar un pésimo servizo.

Á Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) non lle gusta a actitude das compañías telefónicas e de acceso a Internet. Pensan que llo levan morto á conta das descargas sen que os autores das obras reciban nada a cambio. O presidente do Consello de Dirección da entidade, Eduardo Bautista, deixouno onte moi claro. Se Telefónica, Vodafone ou Jazztel fan diñeiro non é pola calidade de de voz e datos que ofrecen senón polas descargas "ilegais" (as comiñas son súas) de obras protexidas como películas ilegais.

"Os abonados de Telefónica, Vodafone ou Jazztel pensan que as descargas sáenlle gratis, pero non é así, porque pagan por un servizo, moito máis lento, máis caro e de peor calidade que o acceso a ADSL da o media europea. O que ocorre que estas compañías o que venden en realidade é a posibilidade de baixarse obras protexidas legalmente sen ningún tipo de control", dixo Bautista.

A SGAE tivo un bo ano en 2007. Rexistrou uns ingresos de 377,2 millóns de euros (397 millóns cos atrasos de RTVE), o que supón un incremento do 10,1% respecto de 2006, e repartiu 368 millóns entre os seus asociados, que creceron en 3.385 novos socios, ata superar os 91.000 socios. En 2007 a SGAE repartiu eses ingresos entre 31.626 autores e editores que actuaron sobre 682.327 obras (un 7,4% máis que o ano anterior), aínda que o número de obras rexistradas superou os cinco millóns.

Do canon dixital recadou ao redor dos 32 millóns de euros, e espera que co novo canon que grava dispositivos como os móbiles, alcanzar a cifra dos 40 millóns. Achega do canon, Teddy Bautista tamén tivo a lingua afiada para criticar á patronal da industria electrónica (Asimelec) por difundir que ía supor aos consumidores 2.000 millóns de euros ao ano, cando ao final só supón 118 millóns. En especial, tivo un recordo para o presidente de AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnoloxías da Información e Telecomunicacións de España), Jesús *Banegas. "Ninguén lle pide agora explicacións a Banegas e a súa cohorte de yuppies polas mentiras que dixo cando se estaba negociando o canon".

No pasado exercicio, produciuse un espectacular aumento dos concertos en vivo -un 21,6% en música popular e un 1,1% en sinfónicos-, un lixeiro incremento das representacións teatrais e coreográficas -un 2,5% máis que en 2006- e un leve repunte das vendas de soportes videográficos, especialmente do repertorio audiovisual nacional.

No entanto, Bautista destacou que o gasto medio en dereitos de autor por habitante e ano en España, durante 2006, foi de 7,12 euros, moi por baixo da media europea. En Francia e Gran Bretaña esta cantidade aproxímase aos 11 euros, e a 10 euros en Alemaña e Italia.

Bautista defendeu tamén o "proceso complexo, pero preciso e transparente" da repartición de dereitos, e indicou que cada creador recibe o que lle corresponde polo uso que terceiros fan das súas obras.

Resaltou que as contas da SGAE e de todas as sociedades que colgan do organigrama foron auditadas e resultaron ser "limpas". Os membros da xunta directiva da SGAE e do consello de dirección da entidade recibiron un total de 186.000 e 183.000 euros, respectivamente, en concepto de dietas por asistencia a sesións. Non percibiron soldo algún, segundo a memoria.