Listado Seleccionados creación Contidos de Libre Office Calc e Base

Creación contidos de Libre Office Calc.

  • Juan Marcos Filgueira Gomis (coordinador)
  • María del Mar Senra Martul

Creación contidos de Libre Office Base.

  • Roberto Vieto Graña (Coordinador)
  • Alberto Luengo Cabanillas

A continuación expoñense as puntacións das/os presentadas/os

NomePuntuación CALC
Juan Marcos Filgueira Gomis (Coordinac.)13
María del Mar Senra Martul13
R.V.G 11
A.L.C 11
F.M.R.F 8
A.C.G 8
M.R.S 7
J.A.A.C 5
C.D. 4
F.P.F 4
A.B.D 3
P.V.B 3
C.F.D. 2
J.C.D 2
B.B 0
C.G.P 0
M.R.P 0

 

NomePuntuación Base
Roberto Vieto Graña (Coordinac.)11
Alberto Luengo Cabanillas11
F.M.R.F 8
A.C.G 8
M.R.S 7
J.A.A.C 5
C.D. 4
F.P.F 4
A.B.D 3
P.V.B 3
C.F.D. 2
J.C.D 2
B.B 0
C.G.P 0
M.R.P 0