Listado Seleccionados Adaptación Contidos a Libre Office Impress e Writter

Adaptación contidos a Libre Office Writter.

  • Alberto Carreiras González
  • Félix Mondelo Ruíz-Falcó
  • Monica González Pérez

Adaptación contidos a Libre Office Impress.

  • Carolina Couce Iglesias
  • José Antonio Antelo Castelo
  • Alberto Luengo Cabanillas

A continuación expoñense as puntacións das/os presentadas/os

NomePuntuación
Alberto Carreiras8
Felix Mondelo7
Monica Gonzalez6
Carolina Couce7
Jose Antonio Antelo Castelo6
Alberto Luengo6
Roberto Carracedo6
Felipe Martinez6
Pablo Vazquez4
Diego Garrido4
Manuel Ivan Mourelos4
Marcos Filgueira2
Maria del Mar Senra2
Sonia Sanchez2
Abel Borrajo2
Javier Riestra0

Aqueles que non aparecen reflexados no listado, é debido a que teñen unha incidencia administrativa. Por favor poñanse en contacto con: tesoureiro@cpeig.org