Teddy Bautista: "O canon dixital está na axenda de prioridades do novo Goberno"

Eduardo 'Teddy' Bautista falou do controvertido canon dixital en público por primeira vez desde as pasadas eleccións xerais.

Teddy BautistaA bordo dun barco atracado no porto de Málaga, o presidente da Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE), e con meses de atraso, comentou que o retraso da súa aplicación custoulle á entidade, en 2007, entre 12 e 15 millóns de euros, e defendeu o sistema de remuneración porque, segundo el, non hai alternativa.

Pregunta: Cal é a situación actual da Orde Ministerial que estenderá o canon dixital a dispositivos de almacenamento? Tras os sucesivos atrasos, publicouse que podería saír á luz en maio. Sabe a SGAE algo, como parte interesada?

Resposta: Sabemos o que sabe todo o mundo. Hai un compromiso que entendemos que vincula ao Goberno entrante, o único é que se ten que constituír. O que nós sabemos é que está na axenda de prioridades, e que nun ou dous Consellos de Ministros aprobarase. O decreto xa está elaborado, non ten ningún perfil estraño...

P: Non cabe a posibilidade de que exista algún cambio ministerial que modifique dalgún xeito a situación do canon, ata da súa aprobación en tan curto prazo?

R: Efectivamente, oín falar de que pode haber unha nova arquitectura ministerial diferente, pero non afecta a isto. En primeiro lugar, trátase dun decreto que se basea en dúas leis aprobadas, a Lei de Propiedade Intelectual e a LISI, co cal o decreto non ten que inventar nada, ten que pór en circulación os acordos legais que se tomaron no Congreso.

P: Eu refírome a que a LPI, precisamente, contén un mandato aos Ministerios de Cultura e Industria para sacar adiante a proposta do canon dixital no caso de que as entidades de xestión de deimareitos e a industria fabricante non cheguen a un acordo, como é o caso...

R: Non, pero está pactado xa, está todo pactado. Os ministerios xa pactaron, e de feito a orde foi redactada.

P: É a mesma Orde que a proposta publicada en decembro? Hai cambios?

R: Non é a mesma. Bo, depende, é que houberon dous...

P: Houbo unha pública, en decembro.

R: Despois houbo unha serie de axustes finos entre os dous ministerios, por dicilo así, e esa é a que está trasladada ao decreto por aprobar.

P: En que consisten eses axustes? Elimínase algún soporte da lista de dispositivos gravados? Os móbiles, por exemplo?

R: Non, non. Todo o que aparece no texto da Orde ministerial estaba acordado. Os teléfonos multimedia han de pagar compensación, obviamente. todos os dispositivos que almacenan repertorio, porque isto é precisamente a base do acordo.

P: Ten a SGAE cuantificado cando diñeiro deixou de percibir polo atraso da aprobación do canon dixital?

R: No ano 2007, nós recadamos, só a SGAE, cobramos ao redor de 20 millóns de euros. O que tiñamos que cobrar no mesmo período está entre os 32 e o 35 millóns de euros. A cousa, en realidade, non é tan mala. en total, todas as entidades tiñan que cobrar 120 millóns de euros de haberse aprobado o pasado ano a orde ministerial.

P: Cal é a relación actual das entidades de xestión de dereitos de autor coa industria tecnolóxica?

R: Non se se vostedes saben que antes de que se xerase este conflito as entidades de xestión asinaramos coa patronal da industria tecnolóxica, con ASIMELEC, un acordo, de modo que espírito de acordo sempre houbo. o problema é cando entran elementos externos, como as asociacións de internautas ou os consumidores. Pero o acordo entre as dúas partes asinouse, ata antes do inicio do debate sobre o canon. Cremos que a industria entendeu que se produce un lucro cesante. a propia natureza da industria baséase en diseminar, copiar, diseminar, copiar... Creo que a estas alturas todo o mundo é consciente de que todo ten un valor, e nalgúns casos é un valor intrínseco, é un valor de mercado. Sobre esta base pódense facer acordos. Pero insisto, o principal, que é sentar as bases do dereito de remuneración, está asinado. Con cantidades.

P: Teñen algún plan para mellorar a súa imaxe?

R: Home, nós, como calquera institución, temos que estudar como enriquecer as relacións cos medios e demais, pero realmente é difícil facer algo que non fagamos xa. Despregamos unha actividade febril durante os últimos anos. Outra cousa é que, se cadra, hai que saber comunicar mellor. é probable que non sexamos moi bos comunicando...

P: Quizá o problema sexa que non se expoñan alternativas ao canon dixital tal e como está exposto...

R: Cales, por exemplo.

P: Non se, pregúntolle. Barallan algunha alternativa?

R: Non, é que é unha pregunta retórica. Se nos países da contorna, os que nos importan, os grandes, como Francia, Italia ou Alemaña, que non son bobos precisamente, levan anos con este sistema (en Alemaña levan 40 anos), se logo de estar falando durante anos sobre alternativas e non atoparon outra, pois... hai unha alternativa, a de Noruega, que a compensación a paga o Goberno. Preguntan canto é o lucro cesante, e págano a través dos orzamentos. Ao meu este sistema paréceme moito peor, que todos os cidadáns teñan que pagalos dos seus impostos. E iso que en Noruega vai camiño de cambiar. En Inglaterra, están estudando como se establece unha remuneración, se non o sector se empobrece e perde competitividade.

P: Na súa intervención no evento Málaga Valley vinculou as posicións contrarias ao canon cos grupos antisistema. Cal é o nexo?

R: Non. a propiedade intelectual é un dos dereitos que recolle o marco de normas da Axenda de Lisboa 2000 da Unión Europea. hai un sector que chega a dicir ata que a propiedade intelectual é un roubo.

P: Pero, a que sector refírese?

R: Eu lino por aí. Por exemplo, cando fixemos a Noite dos Autores en Santiago de Compostela, houbo grupos que se pasearon con pancartas. Eu asocio esa actividade con grupos antisistema que noutros países fixeron o mesmo. Son minorías efémeras, en fin, que hoxe están en contra disto, pero que mañá poden estar contra as centrais nucleares.

P: Tamén falou na súa intervención de que "todos sabemos para que se utiliza internet" e que dúas megas sería unha velocidade suficiente para a transmisión de datos, pero tamén falamos dunha rede que ten outros usos, como a televisión por IP, a explosión do vídeo...

R: E por iso falaba dos 20 megas, porque unha Internet a velocidades de 20 megas é unha Internet de contidos, e eses contidos teñen dono e teñen dereitos. O tema é que cando a xente quere unha Internet de 20 megas é porque se quere descargar películas, ou ver televisión, ou intercambiar ficheiros pesados.

P: Por iso preguntáballe antes sobre as alternativas ao canon. Se avanzou tanto a tecnoloxía, realmente non se expón alternativas a aplicar un canon como viña facendo no mundo analóxico ou no mundo dos soportes físicos?

R: Claro, o modo dixital é diferente. Pero o que recolle a lei é unha alternativa ao que sucede no mundo analóxico. O que os teléfonos paguen unha cantidade polo tamaño da súa memoria, ou ou o que os dispositivos como as PDA ou os reprodutores MP3 paguen pola súa capacidade é un sistema alternativo en si mesmo.