Xuíces para a Democracia reclama bases de datos para evitar erros xudiciais

José Manuel Buján, coordinador rexional da asociación, afirma que a maioría dos fallos prodúcense a nivel das audiencias provinciais e os tribunais superiores de Xustiza rexionais.

A asociación de Xuíces para a Democracia avogou hoxe pola actualización e modernización dos sistemas informáticos que posibilite unha coordinación entre departamentos e faga posible o bo funcionamento da xustiza, o que evitaría, ao seu xuízo, gran parte dos erros xudiciais.

Así o asegurou hoxe o coordinador da sección territorial de Asturias de Xuíces para a Democracia, José Manuel Buján, en Oviedo no marco das xornadas "Xulgado de Pobo e os dereitos dos Cidadáns".

Para Buján, os erros non se producen na súa maioría pola "desidia" do xuíz, do maxistrado ou dunha sala no seu conxunto, xa que estes fano do mellor xeito posible, se non por como está feita a organización dos xulgados e das salas a nivel de audiencia ou os tribunais superiores de xustiza.

"Eu creo que (os erros) débense á falta de medios e habería que xestionar o que é a administración doutro xeito", observou Buján, que, por exemplo, apuntou a necesidade de que os xulgados teñan nos seus computadores un sinal de alarma que lles indique que "un determinado señor ten que fichar".

Recoñeceu que a informatización dos xulgados depende moito de cada comunidade autónoma e asegurou que o Goberno asturiano adaptarase ás necesidades informáticas como se comprometeu a Consellería de Xustiza.
"Os cidadáns queren que as sentenzas sexan boas e para que iso ocorra ten que haber medios e se non hai unhas boas bases de datos, nin tempo para preparalo pódese meter a pata e cometeranse erros xudiciais continuamente", argumentou.

Ademais, precisou que se requiren sistemas informáticos "moi postos ao día" para estar interconectados entre os distintos departamentos xudiciais como os xulgados, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Xustiza e os Rexistros civil, penal e mercantil, e subliñou: "Iso leva un tempo pero o faremos".