Formulario de inscrición no WorkShop – Debate sobre Xestión da Seguridade en Organizacións

Este formulario permite formalizar a solicitude de inscrición no WorkShop – Debate sobre Xestión da Seguridade en Organizacións, o cal se desenvolve dentro do Programa de Formación do CPEIG para o ano 2013. Este formulario en liña é o único mecanismo de inscrisción no seminario.

Se é un/unha membro colexiado/a ou precolexiado/a, e xa lle foron remitidos o seu usuario e contrasinal, non esqueza identificarse no portal previamente antes de comezar a cumprimentar este formulario, o cal lle permitirá axilizar o proceso de inscrición. Se aínda non recibiu o seu usuario e contrasinal, ou non está colexiado/a ou precolexiado/a, tamén poderá cumprimentar este formulario.

Pode atopar máis información sobre este seminario na súa páxina informativa.

Instrucións

Protección de datos

A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, en cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informa que os datos persoais que Vd. nos proporciona serán incluídos nun ficheiro de datos de carácter persoal titularidade desta entidade, o cal ten por finalidade a xestión do colexio.

Se o desexa pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e, se é o caso, cancelación utilizando os medios de contacto indicados neste sitio web.

A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia protexerá e gardará segredo sobre a información que posúe neste ficheiro, solicitando a autorización expresa dos interesados para a súa cesión a entidades colaboradoras.