Convócanse dúas asembleas xerais do colexio

A Xunta de Goberno do colexio convoca dúa asembleas xerais que se celebrarán no quinto sábado do mes de xuño.

logo asemblea xeral 2013

A primeira asemblea, de carácter extraordinario, ten como finalidade aprobar unha serie de modificacións sobre os estatutos do colexio coa finalidade de adaptalos a nova normativa vixente e aclarar algunhas indefinicións detectadas.

A segunda asemblea, de carácter ordinario, céntrase na aprobación da memoria anual de actividades, das contas, dos orzamentos e das cotas de colexiación.

O sitio web do CPEIG dispón dunha sección específica sobre estas asembleas na cal se poden descargar toda a documentación sobre as mesmas.