Informe CCII-CONCITI sobre a Informática no Anteproxecto da Lei de Servicios Profesionais

Logo CPEIG

O presente documento foron elaborado polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñaría en Informática (CCII) e o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñaría Técnica en Informática (CONCITI) con obxecto de sintetizar algúns aspectos de especial transcendencia nas actividades e servizos profesionais no ámbito da informática, como unha primeira referencia e fonte de información proveniente dos propios profesionais da informática de modo que poida ser tida en conta desde o primeiro momento na redacción do anteproxecto de Lei de Servizos Profesionais, dada a enorme compoñente informática na presente e futura trasformación de todos os sectores económicos e da sociedade en xeral.