O Director Xeral de red.es recoñece que “Estamos en débeda co sector TI español"

Borja Adsuara admitiuno na clausura do acto de presentación do informe de AMETIC

O Director Xeral de red.es Borja Adsuara

Durante clausura do acto no que se presentou o informe de AMETIC sobre a situación das Tecnoloxías da Información en España 2011, o Director Xeral de red.es Borja Adsuara admitiu unha "débeda co Sector das Tecnoloxías da Información español", mesmo explicou que "até no propio nome da Secretaría de Estado (de Telecomunicacións e Sociedade da Información) existe un baleiro ou un esquecemento cara ás Tecnoloxías da Información" ou o que é o mesmo cara ao sector da informática, disciplina que ten beneficios directos en todos os ámbitos da sociedade e industria.

Un exemplo claro disto obsérvase ao examinar a composición do Grupo de Expertos de Alto Nivel para o desenvolvemento da Axenda Dixital, xa que entre os 14 membros atópanse 7 enxeñeiros de telecomunicación e ningún representante da enxeñaría e enxeñaría técnica en informática, o cal pon de manifesto que non se pretendeu en ningún momento contar con ningún experto en Informática (Tecnoloxías ou Sociedade da Información), e por tanto non ter en conta as iniciativas destes profesionais nas accións da Axenda Dixital, co que estas iniciativas han ir na súa maioría encamiñadas aos intereses das grandes empresas de telecomunicacións, e non a un verdadeiro aproveitamento da disciplina informática na mellora da sociedade e a competitividade das empresas españolas. Aínda así os representantes do colectivo das enxeñarías en informática, CCII e CONCITI, mediante unha iniciativa de crowdsourcing a nivel nacional entre os seus profesionais presentaron máis de 100 propostas ao borrador da mesma.

Tamén declaraba o Director Xeral de Red.es no mesmo acto: "Poida que sexan sexan máis notorias as telecomunicacións pero hai que reivindicar o papel das TI en cousas tan importantes como Internet", afirmou Adsuara. "España quere liderar a Internet do futuro, a Internet das Cousas, e xa o estamos facendo por medio dun proxecto europeo coordinado desde España e non desde Italia", país que tamén competía por ser a punta da lanza desa iniciativa.

Estas afirmacións veñen sendo reclamadas desde hai tempo polos Colexios Profesionais de Enxeñaría e Enxeñaría Técnica en Informática, que ven como ano tras ano o investimento e a aposta do Ministerio de Industria céntrase de forma maioritaria nas Telecomunicacións, obviando o papel da Informática, o que motivou que durante anos se fosen perdendo postos no ranking europeo da Sociedade da Información, que levou hai anos a que os colexios Profesionais solicitasen o cesamento inmediato de Francisco Ros, ex-Secretario de Estado, mesmo se pedise a creación dunha Vicesecretaría para Telecomunicacións e outra para Sociedade da Información.

Fonte da noticia:

http://www.idg.es/computerworld/borja-Adsuara:?Estamos-en-débeda-con-o-sector-TI-/seccion-sociedade/noticia-124359