Fotografía das asembleas 2008 (Informe do estado do colexio 2)

Fotografía das asembleas 2008
Un momento das asembleas 2008 no que os membros da Xunta de Goberno están a expoñer o informe sobre o estado do colexio. De esquerda a dereita están Hernan Vila ( vicepresidente), Pilar Quiñoá (tesoureira), Fernando Suárez (presidente) e Juan Valiño (secretario).