Información sobre a Asemblea Xeral 2012

logo asemblea xeral 2012

Data, hora e lugar

  • Data: Sábado 30 de xuño de 2012.
  • Hora: 11.00 en 1ª convocatoria e 11.30 en 2ª convocatoria.
  • Lugar: CERSIA. Avda. Fernando Casas Novoa s/n, 15707, Santiago de Compostela.

Documentación relacionada coas asembleas

Convocatoria

Na convocatoria oficial da asemblea poderá atopar a xustificación da mesma e a orde do día.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Convocatoria oficial da Asemblea Xeral 2012 [descargar]

Actas da asembleas celebrada en 2011

No ano 2011 celebráronse dúas asembleas xerais das cales é precisa a aprobación das súas actas.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Acta da Asemblea Xeral ordinaria 2011 (AX-2011/01) [descargar]

  • Acta da Asemblea Xeral extraordinaria 2011 (AX-2011/02) [descargar]

Memoria anual de actividades

Os estatutos do colexio recollen que unha das competencias da Asemblea Xeral é a aprobación da memoria anual de actividades presentada pola Xunta de Goberno do Colexio.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

Contas do exercicio 2011

A aprobación das contas é un trámite esixido polos estatutos do colexio no que se debe dar o visto bo dentro da Asemblea Xeral ás contas do ano anterior.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

Orzamentos e cotas de colexiación

Os estatutos do colexio establecen que a Asemblea Xeral debe aprobar os orzamentos do ano 2011 e as cotas de colexiación.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Orzamentos e cotas previstas para o ano 2012 [descargar]