Información xeral sobre o curso "Aspectos legais de Intenet e das TIC"

Imagen aspectos legales de internet y de las TICDentro do Programa de Formación do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) para o ano 2012 está prevista a realización dun curso online sobre aspectos legais de internet e do TIC.

Ao mesmo están convocados/as todos/as os/as colexiados/as, precolexiados/as do CPEIG, aqueles que proveñan doutros Colexios de Enxeñaría e Enxeñaría Técnica en Informática de España e profesionais do sector TI que desexen formarse nesta disciplina.

Logotipo do CPEIG

Presentación do curso

O curso ofrece os instrumentos teóricos, e sobre todo prácticos, do Dereito nesta materia, tan necesarios para o profesional da Informática no desenvolvemento do seu labor.

O curso presenta unha nota de gran singularidade: á vez que examina a lexislación relevante, achega un completo, sistematizado e actualizada análise da xurisprudencia, é dicir, das sentenzas xudiciais, non só en España, senón tamén en Europa, á súa vez referente esencial en todo o mundo.

Esta fonda ancoraxe jurisprudencial, probablemente o seu principal valor engadido, contribúe de forma decisiva a dotarlle dunha firme dimensión práctica, indispensable, á vista do perfil profesional dos seus destinatarios.

O seu ensino beneficiarase tamén dun transfondo bibliográfico de gran riqueza, reflexo das culturas xurídicas máis representativas de Europa e, en xeral, do mundo occidental.

Dirección e Xestión Académica e Docencia

O director do curso é o Dr. Pablo García Mexía (Madrid, 1964), Profesor de Dereito e Goberno de Internet no College of William & Mary (Virginia, EE.UU.) e Letrado das Cortes Xerais.

Formado nas Universidades Complutense de Madrid, Harvard e Kent at Canterbury, o Dr. García Mexía é experto no tema desde fai máis dunha década, e vén impartindo o seu ensino, ademais de no citado centro norteamericano (Campus de Virginia e Madrid), na Universidade Carlos III de Madrid e a Universidade Internacional da Rioxa (UNIR), ademais de en diversas institucións e empresas (entre as que destacan o Ilustre Colexio de Avogados de Madrid, a Xunta de Galicia, o Real e Ilustre Colexio de Avogados de Zaragoza, a Cámara de Comercio da EE.UU. en España ou Microsoft, entre outras).

Pablo García Mexía é Co-presidente académico de Syntagma, centro de estudos estratéxicos, empresa dedicada á asesoría, consultoría e formación estratéxicas no ámbito das ciencias sociais, con especial énfase na súa dimensión académica, e en campos como as políticas públicas e os aspectos legais de Internet e os TICs (www.syntagma.org). Syntagma conta cunha dilatada traxectoria en materia de formación, docencia e investigación, que pode constatarse na mencionada páxina web.

Xunto ao mesmo, impartirán sesións do curso acreditados docentes, tanto pola súa condición de xuristas de recoñecida competencia e acreditada experiencia profesional, como pola de indiscutibles expertos nas materias que se lles encomendan. Trátase dos profesores:

 • Dr. D. Fernando Bondía Román, Catedrático de Dereito Civil na Universidade Carlos III de Madrid, da cal foi Vicerreitor. O profesor Bondía dirixe o seu Máster en Propiedade Intelectual e é unha das maiores autoridades españolas na materia, sendo autor de numerosas publicacións así como de distintos estudos, informes e ditames.
 • Dr. D. Luís Felipe López Álvarez, Profesor ordinario de Dereito administrativo na Universidade a Distancia de Madrid, UDIMA, unha das principais universidades online do país. O profesor López é así mesmo Socio-director de Syntagma, Centro de estudos estratéxicos e avogado en exercicio.
 • D. Jorge Villarino Marzo, Letrado das Cortes Xerais, Director de Relacións Internacionais do Congreso dos Deputados e investigador doutoral sobre Dereito e Goberno de Internet (Universidade Abat Oliba-CEU).
Syntagma levará a cabo os labores de xestión académica e docente, incluída a propia impartición do curso, así como a elaboración e/ou coordinación dos materiais docentes.

Socio Tecnolóxico

Dado que o curso impartirase en modalidade online, Syntagma prestará este servizo de formación "chave en man" xunto cun recoñecido socio tecnolóxico, a empresa Landatel.

Landatel Comunicacións S.L. foi fundada a finais de 2.001 e as súas principais actividades son a integración, desenvolvemento e distribución de solucións de seguridade informática e comunicacións inalámbricas. Tamén posúe experiencia no desenvolvemento de plataformas de distribución comercial e de formación online.

Landatel encargarase da xestión técnica da plataforma online, baseada no software Moodle, con completa asistencia ao alumnado ante calquera incidencias tecnolóxicas que puidesen xurdir.

Calendario

O curso desenvolverase ao longo de seis semanas, entre os días 21 de maio e 30 de xuño de 2012.

O ritmo será sucesivo, a razón dun módulo por cada semana, ata completar o total de seis.

Programa

 • Semana do 21 ao 27 de maio de 2012. A Regulación da Rede. Bases e Novas Tendencias (Big Data, Cloud Computing, Internet das Cousas...). 4 Horas. Prof. Dr. Pablo García Mexía.
 • Semana do 28 de maio ao 3 de xuño de 2012. Implicacións Legais das Telecomunicacións (Operadores, Redes, Servizo Universal...). 4 Horas. Prof. Dr. López Álvarez.
 • Semana do 4 ao 10 de xuño de 2012. Protección de Datos (Réxime vixente e Proxectos europeos). 4 Horas. Prof. Villarino Marzo.
 • Semana do 11 ao 17 de xuño de 2012. A Propiedade Intelectual na Rede (Copyright, Redes P2P, Streaming...). 4 Horas. Prof. Dr. Bondía Román.
 • Semana do 18 ao 24 de xuño de 2012. Internet e Propiedade Industrial (Nomes de dominio, Marcas, AdWords...). 4 Horas. Prof. Dr. García Mexía.
 • Semana do 25 ao 30 de xuño de 2012. Dereito do Comercio Electrónico (Contratos en Liña, Publicidade online, Consumo...). 4 Horas. Prof. Villarino Marzo.
Total: 24 horas 

Modalidade OnLine

O curso seguirase integramente a través de Internet, mediante acceso á plataforma Moodle que Syntagma e Landatel proporcionarán ao alumnado.

Na devandita plataforma, o alumno atopará os materiais necesarios para o estudo, consistentes en temarios escritos e soportes multimedia de todo tipo.

Dado o alto compoñente práctico do curso, os materiais incluirán prácticas ás que o alumnado poderá tamén acceder na plataforma online.

Metodoloxía Docente

A docencia e aprendizaxe estarán baseados no desenvolvemento polo alumnado das seguintes actividades:

 • Estudo persoal dos temas escritos que obrarán na plataforma online.
 • Resolución de casos prácticos, pondo en aplicación os coñecementos teóricos.
 • Participación no foro do curso, con vistas a reflexionar e dialogar acerca dos temas que o profesor propoña, tanto con este, como con outros alumnos.
 • Visita de webs e visionado de vídeos, polo interese que poidan presentar para as materias estudadas, e resposta ás correspondentes preguntas do profesor.
 • Cumplimentación dos cuestionarios de autoevaluación, subseguintes a cada un do seis módulos

Inscrición

Procedemento de inscrición

Para os/as membros colexiados/as e precolegiados/as do CPEIG a inscrición será efectiva unha vez enviado formulario de inscrición.

Para o resto de persoas a inscrición farase efectiva despues do ingreso da cota de inscrición.

No caso de que o número de asistentes sexa insuficiente, o CPEIG poderá suspender a actividade. En tal caso o CPEIG reingresará o importe da cota a aquelas persoas inscritas.

O prazo de inscrición para o curso online finalizou.

Cota de inscrición

O importe da cota de inscrición é o seguinte:

 • Membros colexiados/as en Colexios de Enxeñaría e Enxeñaría Técnica en Informática: 150€
 • Membros precolegiados/as do CPEIG: 150€
 • Resto de persoas: 195€
O procedemento de pago da cota é o seguinte:
 • Membros colexiados/as e precolegiados/as do CPEIG. A cota será cargada automaticamente polo colexio na conta corrente do colexiado/a.
 • Resto de persoas. A cota de inscrición do curso deberá ingresarse, antes do fin do prazo de inscrición, na conta corrente da "Caixa" 2100-2954-75-0200085712. No concepto do ingreso deberá figurar o DNI e o nome do asistente ao curso.

O CPEIG emitirá un recibo bancario polo importe das matrículas.