Curso online "Aspectos legais de Internet e das TIC"

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) ofrece o curso online "Aspectos legais de Internet e das TIC", dirixido a aportar os instrumentos prácticos do Dereito nesta materia.

Aspectos legais de Internet e das TIC

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) abriu o prazo de inscrición no curso en liña "Aspectos legais de Internet e das TICs", unha actividade formativa que se inscribe dentro do Programa de Formación do CPEIG para o presente ano.

O curso ofrece os instrumentos teóricos e, sobre todo, prácticos do Dereito en relación a Internet e ás novas tecnoloxías. Analiza a lexislación relevante e achega unha completa análise da xurisprudencia non só en España, senón tamén en Europa.

O director do curso é Pablo García Mexía, profesor de Dereito e Goberno de Internet no College of William&Mary, en Estados Unidos, e letrado das Cortes Xerais. Mexía  ofrece tamén docencia na Universidade Carlos III de Madrid e na Universidade Internacional da Rioxa. Impartirán sesións do curso outros docentes moi recoñecidos: Fernando Bondía Román, Luis Felipe López Álvarez e Jorge Villarino Marzo.

O curso desenvolverase ao longo de seis semanas, entre os días 21 de maio e 30 de xuño de 2012.

A data límite de inscrición é o 16 de maio.

Para os colexiados o custo do curso son 150 euros, mentres que  as persoas alleas ao ente colexial deberán pagar 195 euros.

Pode ver mais información en galego pinchando aiquí.

El Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) abrió el plazo de inscripción en el curso online "Aspectos legales de Internet y de las TICs", una actividad formativa que se inscribe dentro del Programa de Formación del CPEIG para el presente año.

El curso ofrece los instrumentos teóricos y, sobre todo, prácticos del Derecho en relación a Internet y las nuevas tecnologías. Analiza la legislación relevante y aporta una completa análisis de la jurisprudencia no solo en España, sino tambien en Europa.

O director do curso é Pablo García Mexía, profesor de Derecho y Gobierno de Internet en el College of William
& Mary, en Estados Unidos, y Letrado de las Cortes Generales. Mexía ofrece también docencia en la Universidad Carlos III de Madrid e en la Universidad Internacional de la Rioja. Impartirán sesiones del curso otros docentes mui reconocidos: Fernando Bondía Román, Luis Felipe López Álvarez y Jorge Villarino Marzo.

El curso se desarrollará a lo largo de seis semanas, entre los días 21 de mayo y 30 de junio de 2012.

La fecha límite de inscripción es el 16 de mayo.

Para los colegiados el coste del curso son 150 euros, mientras que para persoas ajenas al ente colegial deberán pagar 195 euros.

Puede ver más información en castellano pinchando aquí.