Formulario de inscrición no curso online "Aspectos legais de Internet e das TIC"

Submissions for this form are closed.

Este formulario permite formalizar a solicitude de inscrición no curso online "Aspectos legais de Internet e das TIC", o cal se desenvolve dentro do Programa de Formación do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) para o ano 2012.
Este formulario en liña é o único mecanismo de inscrisción nesta actividade.

Se é un/unha membro colexiado/a ou precolexiado/a do CPEIG, e xa lle foron remitidos o seu usuario e contrasinal, non esqueza identificarse no portal previamente antes de comezar a cumprimentar este formulario, o cal lle permitirá axilizar o proceso de inscrición.
Se aínda non recibiu o seu usuario e contrasinal, ou non está colexiado/a ou precolexiado/a no CPEIG, tamén poderá cumprimentar este formulario.

Pode atopar máis información sobre esta actividade na súa páxina informativa.

Este formulario permite formalizar la solicitud de inscripción en el curso online "Aspectos legales de Internet y de las TICs", el cuál se desarrolla dentro del Programa de Formación del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) para el año 2012.
Este formulario en línea es el único mecanismo de inscripción en esta actividad.

Si es un/una miembro colegiado/a o precolegiado/a del CPEIG, y ya le fueron remitidos su usuario y contraseña, no olvide identificarse en el portal previamente antes de comezar a cubrir este formulario, lo que le permitirá agilizar el proceso de inscrición.
Si aún no recibio su usuario y contraseña, o no está colegiado/a o precolegiado/a en el CPEIG, también podrá cumprimentar este formulario.

Puede encontrar más información sobre esta actividad en su página informativa.