«Nun mes teremos o plan de internacionalización do sector»

Gerardo Crespo, presidente do Cluster TIC Galicia, quere que as firmas galegas busquen negocio en Latinoamérica e o leste de Europa co apoio da Xunta
Gerardo Crespo Riestra, presidente do Clúster TIC en Galicia

O obxectivo de Gerardo Crespo Riestra (A Coruña, 1961) é conseguir que o clúster que preside desde o 4 de novembro sexa vertebrador en Galicia do sector TIC (tecnoloxías da información e da comunicación), transformándoo «nun modelo de cooperación entre empresas que manteñan ao tempo a competitividade».

-Que retos márcase para a súa etapa á fronte do clúster?

-Aglutinar o gran esforzo que fan por promover o sector organizacións como Ametic, Ineo Eganet, Agasol ou Agestic, que constituíron o clúster no 2010. O noso primeiro reto vai ser internacionalizar o sector.

-Como e cando se vai a facer esa internacionalización?

-Pois xa, porque acabo de reunirme con Javier Guerra, conselleiro de Economía, e comprometeuse a axudarnos nese proceso. Deume un prazo concreto para que lle presente un proxecto, así que nun mes teremos o plan de internacionalización do sector, que nos permitirá buscar novos mercados.

-En que consistirá ese plan?

-Primeiro hai que ver que empresas, produtos e servizos queren participar desta internacionalización, e a que mercados convén dirixirnos. En principio, Latinoamérica e Europa do Leste resultan destinos interesantes. O mercado galego e o español están a contraerse e é fose onde se pode facturar.

-Que desenvolvemento ten o sector en Galicia?

-Supón un 2,5 % do PIB, así que imos con atraso respecto da UE, onde é o 8 %, e á media española, que é do 9, 5 %. Así que os nosos 12.000 empregos poderían ser o triplo. Iso é un problema porque se trata dun sector transversal que marca tamén o nivel de desenvolvemento e innovación doutros, por exemplo a educación. A administración terá un papel crave no noso futuro.

-Polas axudas a empresas?

-Claro. Pediremos unha aposta decidido para que as axudas públicas non se vaian a firmas que non teñen nin sede aquí. Que toda a contratación pública fágase coas nosas empresas.

-Funciona no TIC o binomio universidade-empresa?

-Mellorou moito, pero é clave que a universidade forme o que a empresa demanda.
gerardo crespo presidente do clúster tic de galicia