A innovación nas TIC, clave na estratexia da Comisión Europea

A investigación sobre as TIC e as políticas de innovación son os elementos esenciais da estratexia europea para acadar a Sociedade da Información.

O investimento en Investigación, Desenvolvemento e Innovación (I+D+I) é para os economistas unha das chaves para manter e aumentar o crecemento e a produtividade. Esta consideración cobra unha relevancia especial no ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) por tratarse dun elemento tractor da Sociedade da Información.

Viviane Reding, a responsábel da área de Sociedade Información da Comisión Europea fixo o pasado día 21 un balance positivo sobre os avances máis significativos neste eido durante o 2007. No seu discurso mostrouse optimista e mesmo augurou un importante futuro á investigación sobre as TIC e as políticas de innovación en toda Europa. A Comisaria afirmou no seu discurso que case a totalidade da innovación tecnolóxica depende das TIC. A estratexia da Comisión Europea de aumentar a escala e o impacto dos investimentos en I+D+I sobre as TIC estaría fundamentada pois nas expectativas dun maior crecemento económico. Desde esa perspectiva as TIC son esenciais para o desenvolvemento de novos produtos e servizos para abastecer os mercados mundiais e para modernizar os servizos públicos.

Co ollo posto na próxima rolda de convocatorias de propostas TIC na conferencia que terá lugar en Lyon en novembro deste ano, a comisaria, afirmou que durante o ano 2008 a Comisión e os estados membros da Unión establecerán as prioridades e poñerán en marcha novas accións de investigación sobre as TIC e políticas de innovación que terán grande impacto na sociedade europea e na súa posición industrial na próxima década.

Entre as propostas da Comisión está a reforma do marco regulador de comunicacións electrónicas, seguir promovendo a competencia, axudar ás empresas a investir na innovación e apoiar o acceso dos consumidores a novos produtos e servizos. Para a comisaria Reding isto debería colocar a Europa nunha posición de liderado.

Desde a Comisión apuntan algunhas materias onde Europa debe estar na vangarda innovando e desenvolvendo a próxima xeración de compoñentes TIC e mesmo se pretende a "aceleración" dos mercados de gran potencial (e-saúde, sustentabilidade das TIC...). Isto require, a xuízo de Reding, actualizar e perfeccionar as políticas europeas de investigación e innovación en TIC a través dos instrumentos políticos, financeiros, de coordinación e regulamentación con que contan os gobernos. Segundo a comisaria estas novas políticas son as que crearán as condicións adecuadas en Europa para a nacente “economía dixital”.