"A seguridade en internet debe formar parte da educación dos nenos"

"As administracións non están a tomar as medidas oportunas debido á actual situación económica"

José Parada Responsable de seguridade corporativa de Microsoft Ibérica

 José Parada - Responsable de seguridade corporativa de Microsoft Ibérica.

Formado na Escola de Enxeñaría (ICAI) da Universidade de Comiñas, leva unha década en Microsoft Ibérica e participou en reunións internacionais sobre seguridade como BlackHat Europe.

A seguridade na rede pasa pola concienciación social dos máis novos e o avance tecnolóxico, defende José Parada, que onte ofreceu unha charla no campus de Vigo dentro dunhas xornadas organizadas pola Universidade e a empresa galega Hermes Sistemas.

-¿Aumentou o suficiente o interese e as medidas de seguridade na rede?

-O mundo virtual está a crecer con relación ao real. Cada vez facemos máis cousas nel e incorporamos máis información e, por tanto, tamén é máis crítico desde o punto de vista da seguridade. Empezamos co comercio e despois chegaron a banca electrónica e as redes sociais, polo que cada vez hai máis datos económicos, profesionais e persoais. Todo isto hai que protexelo para que sexa público na medida en que queiramos. O problema é que se trata dun mundo descoñecido e sobre o que non hai unha tradición que pase de pais a fillos, polo que estes exponse a cousas sobre as que ninguén pode advertirlles. Os pais pódenlles recomendar que non conduzan rápido ou que non beban, porque saben o que pasa, pero nin en casa nin na escola reciben consellos sobre como utilizar a rede. Por iso é necesario fomentar a concienciación social sobre seguridade entre as novas xeracións.

-Eles serán os que despois trasladen esta preocupación ás empresas e as administracións

-Cando crezan e teñan a súa empresa saberán que deben contar cuns mecanismos de seguridade. Isto debe formar parte da educación dos nenos. As ameazas van cambiando. Hai anos, os ataques facíanos rapaces que por investigar ou pórse un límite dedicábanse a facer un virus, sen demasiada malicia e para quedar ben ante o resto de hackers. Pero agora detrás dos ataques hai mafias e un modelo de negocio para obter beneficios económicos. Falamos dunha loita contra un crime organizado que se nos complica ás empresas e ás forzas de seguridade. E ademais está o ciberterrorismo. Nos últimos anos vimos ataques á industria nuclear iraniana ou as revoltas sociais organizadas a través das redes sociais. A paisaxe vai cambiando.

-E esixe un labor de vixilancia continua.

-A seguridade en si é unha disciplina e hai que dedicarse á iso dentro das empresas e a Administración pública.

-¿Quen fai máis esforzos?

-Hoxe en día existe moita lexislación, pero logo é difícil de acatar e implementar por empresas e Administración. Sempre levan un custo e as pemes, por exemplo, non teñen esta conciencia porque cren que ninguén lles vai a atacar.

-A Axencia de Protección de Datos acaba de sancionar á Xunta por inseguridade informática nos xulgados.

-Dada a actual situación económica hai pouco diñeiro para todo e as administracións apenas invisten en temas de tecnoloxía e, particularmente, de seguridade. A crise prexudícanos en que non se toman as medidas oportunas.

-¿Pode ser internet 100% seguro?

-Trátase de reducir o sufrimento, a porcentaxe de problemas. A igual que se toman medidas para reducir os accidentes como os límites de velocidade ou formación de condutores. Non hai unha solución perfecta, pero a tecnoloxía axuda a diminuír o dano. É unha contorna moi nova, pero tampouco os coches naceron con airbag e as tecnoloxías da información van ofrecendo solucións como cifrados ou cartóns intelixentes.

-¿Que actividades desenvolve Microsoft no ámbito da seguridade?

-Multitude de cousas. O resumo é que somos unha empresa que nos demos conta de que debemos traballar no desenvolvemento da sociedade a través das tecnoloxías da información e para iso estas teñen que ser máis seguras e fiables. Colaboramos cos gobernos e outras empresas e unha gran parte da nosa actividade céntrase na concienciación social.