Información sobre a Asemblea Xeral 2011

Logotipo Asemblea 2011

Data, hora e lugar

  • Data: Venres 17 de xuño de 2011.
  • Hora: 18.00 en 1ª convocatoria e 18.30 en 2ª convocatoria.
  • Lugar: Auditorio Centro On Novacaixagalicia. Rúa Nova 33. Santiago de Compostela.

Documentación relacionada coas asembleas

Convocatoria

Na convocatoria oficial da asemblea poderá atopar a xustificación da mesma e a orde do día.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Convocatoria oficial da Asemblea Xeral 2011 [descargar]

Actas da asembleas celebrada en 2010

No ano 2010 celebrouse unha asemblea xeral, da cal é preciso a aprobación da súa acta.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Acta da Asemblea Xeral ordinaria 2010 (AX-2010/01) [descargar]

Memoria anual de actividades

Os estatutos do colexio recollen que unha das competencias da Asemblea Xeral é a aprobación da memoria anual de actividades presentada pola Xunta de Goberno do Colexio.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

Contas do exercicio 2010

A aprobación das contas é un trámite esixido polos estatutos do colexio no que se debe dar o visto bo dentro da Asemblea Xeral ás contas do ano anterior.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

Orzamentos e cotas de colexiación

Os estatutos do colexio establecen que a Asemblea Xeral debe aprobar os orzamentos do ano 2010 e as cotas de colexiación.

En relación con este tema pode descargar os seguintes documentos:

  • Orzamentos e cotas previstas para o ano 2011 [descargar]