Programa das Xornadas "As relacións da empresa coa administración electrónica".

Programa das Xornadas "As relacións da empresa coa administración electrónica".