Publicación de artigos

XornalO colexio ofrece aos seus colexiados e colexiadas a posibilidade de publicar artigos nos medios de comunicación a través do gabinete de prensa do CPEIG.

Aqueles/las colexiados/as que desexen facer uso deste servizo deberán remitir os seus artigos ao enderezo de información do colexio. Os artigos poderán tratar sobre calquera tema de  relacionado coas TIC ou coa profesión.

Unha vez recibidos serán analizados e seleccionados polo colexio segundo a súa adecuación e viabilidade de publicación.

Candado medianoA publicación de artigos é un servizo que unicamente se ofrece aos/ás membros colexiados/as. Que un artigo seleccionado sexa publicado dependerá en última instancia dos propios medios de comunicación.