Beneficios para colexiados no Grupo IMF-Formación

IMF Formación 

De acordo ao convenio de colaboración co Grupo IMF Formación, de Madrid, o Colexio promoverá a oferta formativa dos masters universitarios oficiais entre as/os colexiadas/os e o Instituto asesorará ao Colexio sobre os trámites a seguir para a contratación das accións formativas e informará sobre os mesmos ás persoas colexiadas, ademais de titorizar e avaliar o proceso formativo do alumnado

O convenio supón un porcentaxe de desconto do 10%, aplicable en su totalidade a favor da/o Colexiada/o, e tamén sería aplicable a familiares das persoas colexiadas.

É importante que os interesados se identifiquen como membros do CPEIG, contactando con:

IMF Galicia - Fernando Tojo - galicia@imf.com
Teléfono 981 21 88 88 / 619 155 577 .

A continuación pode descargar a información sobre os seguintes masteres:

  • Máster en Emprendimiento e Traballo Autónomo (10% de desconto)
  • Máster en Dirección de Sistemas de Información (10% de desconto)
  • Máster en Seguridade da Información(10% de desconto)