Beneficios colexiais

Revista da Enxeñaría Informática

Libros do colexio

  • Construindo a identidade dixital
    Construindo a identidade dixital

Vídeo 10 aniversario

Iniciativa do colexio

Boletin CPEIG

Apúntate ao boletín do colexio

Presentación do colexio á dirección de Tecnocom

O presidente do colexio, Fernando Suárez, e o vicepresidente, Hernán Vila, mantiveron unha reunión coa dirección da Tecnocom na cal se presentou o colexio ante esta empresa do sector TIC.

Logotipo de TecnocomDurante o encontro o colexio expuxo a súa postura sobre a contratación de titulados e tituladas, xerándose un debate aberto sobre a formación universitaria, os perfís laborais e a diferenciación respecto outras titulacións.

Formuláronse tamén diversas posibilidades de colaboración, entre as que se poden destacar a bolsa de emprego, a formación recíproca, a definición de perfís laborais ou a participación na definición dos procedementos de visado de proxectos informáticos.

Encontro coa concelleira de Persoal, Réxime Interior e Reforma Administrativa

Rosa FernándezO presidente do colexio, Fernando Suárez, mantivo un breve encontro coa concelleira de Persoal, Réxime Interior e Reforma Administrativa do Concello de Santiago de Compostela, Rosa Fernández.

Durante reunión o predidente agradeceulle á concelleria a súa presenza na Asembléa constituínte do CPEIG e debatiuse sobre a situación da profesión e o futuro da mesma.

Sesión de traballo coa Directora Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información

Helena VeiguelaVarios membros da Xunta de Goberno do colexio mativeron unha reunión de traballo coa Directora Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información.

Durante a reunión expúxose a situación actual do colexio e debatiuse sobre a situación da profesión nos eidos privado e público, sobre o software libre dentro das administracións públicas e sobre posbiles convenios de colaboración entre ambas entidades.

Reunión de traballo co Director Xeral de Formación e Colocación

Na reunión estableceuse un primeiro contacto de cara o establecemento dun convenio de colaboración relacionado coas bolsas de traballo e a colocación.

Pastor FuentesecaO presidente do colexio, Fernando Suárez, o secretario, Juan Antonio Valiño, e a tesoureira, Pilar Quñoá, mantiveron unha reunión de traballo co Director Xeral de Formación e Colocación, Pastor Fuenteseca.

Durante esta reunión tamén se mantiveron breves tomas de contacto coa Subdirección Xeral Colocación e co responsable do Centro de Novas Tecnoloxías.

O colexio reúnese co director da Escola Galega de Administración Pública

Fachada da EGAPVarios membros da Xunta de Goberno do colexio mantiveron unha reunión co director da Escola Galega de Administración Pública.

O encontro centrouse na análise de diversos modelos de colaboración no eido da formación, tanto na impartición de cursos como no aseguramento da calidade dos mesmos.

O alcalde de Santiago recibe á xunta de goberno do colexio

Na recepeción tamén participaron membros das xuntas de goberno do CPETIG e da AEIG.

O alcalde de Santiago saúda ao presidente do colexioO alcalde de Santigo reunido coas xuntas de goberno dos colexios

O alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo, recibiu ao presidente, Fernándo Suárez, e ao vicepresidente, Hernán Vila, nun acto de presentación da xunta de goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia.

O colexio colabora nun panel de escoita do Observatorio da Situación da Lingua Galega

No panel participaron membros da Secretaría Xeral de Política Lingüística, Arantia, 2mares, INEO, EGANET, COETG e do CPEIG.

Logotipo do plan xeral de normalizaciónO CPEIG participou nun panel de escoita do Observatorio da Situación da Lingua Galega, organizado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e que se celebrou no Hotel Porta do Camiño de Santiago de Compostela.

Durante o desenvolvemento do panel, en formato de debate moderado de tres horas de duración, os participantes expuxeron a súa visión sobre a situación da lingua galega nas TIC.

O colexio partipa no acto de constitución do Clúster TIC de Galicia

Durante o intermedio do acto e ao final do mesmo, os membros do CPEIG e CPETIG aproveitaron para intercambiar opinións sobre a marcha actual dos dous colexios.
Acto de constitución do cúster TIC

O pasado xoves 31 de xaneiro tivo lugar no Hotel Porta do Camiño de Santiago de Compostela o acto de constitución do Clúster TIC de Galicia, do cal o CPEIG e membro fundador. Na actualidade o Clúster TIC de Galicia engloba a 117 membros relacionados co sector, entre os que se atopan empresas, colexios profesionais, administracións públicas e asociacións.

O colexio mantén unha reunión co Servizo de Apoio á Administración Institucional e Corporativa

Logotipo da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

O pasado 14 de xaneiro tivo lugar unha reunión no Edificio Administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, no que participaron o xefe do Servizo de Apoio á Administración Institucional e Corporativa, Simón Rego, e membros do CPEIG e o CPETIG. Por parte do CPEIG asistiron o presidente, Fernando Suárez, e o secretario, Juan Antonio Valiño. O CPETIG foi representado por Anxos Cabado, tesoureira.