Beneficios colexiais

Revista da Enxeñaría Informática

Libros do colexio

  • 1 mes 1 profesión dixital

Vídeo 10 aniversario

Iniciativa do colexio

Boletin CPEIG

Apúntate ao boletín do colexio

O CPEIG celebra dúas asembleas xerais

O pasado sábado 29 de marzo dúas asembleas xerais, unha ordinaria e outra extraordinaria. Os actos tiveron lugar no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.

Fotografía das asembleas 2008 (informe do estado co colexio 1)Fotografía das asembleas 2008 (votación dos estatutos)

Durante a asemblea extraordinaria os colexiados/as aprobaron unha serie de modificacións sobre estatutos do colexio para permitir a finalización do proceso de tramitación que concluirá coa constitución formal e legal do colexio.Fotografía das asembleas 2008 (informe do estado do colexio 2)

Na asemblea ordinaria os membros da Xunta de Goberno expuxeron a situación actual do colexio e as actividades desenvolvidas durante os tres primeiros meses de vida do mesmo. Así mesmo, nesta asemblea tamén se aprobaron as contas do colexio logo de aplicar unha modificación suxerida polos colexiados/as, así como os orzamentos para o ano 2008 e as cotas de colexiación.

Representantes do colexio pariticipan nunha reunión do Clúster TIC

A reunión tiña como obxectivos determinar as posibles liñas de actuación para orientar a tipoloxía de proxectos que van a ser valorados polo clúster.

Entre os proxectos que está a valorar o clúster poden destacarse a dinamización do mercado e do contorno profesional, a formación, a difusión, o desenvolvemento de planes estratéxicos, a internacionalización do clúster, o fomento da interrelación e da cooperación entre as empresas e o desenvolvemento de marcas de calidade.

A escaseza de informáticos en Galicia deixa sen cubrir preto de 400 empregos cada ano

O principal problema é, segundo membros do recentemente creado CPEIG, a ausencia dunha regulación da profesión.

Jesús RodríguezSegundo un informe publicado por Tecnocom en colaboración coa Asociación de Enxeñeiros en Informática de Galicia (AEIG), e recollido nos medios La Opinión A Coruña e Faro de Vigo, a demanda superou en 2007 os/as 751 profesionais, pero das universidades galegas saen en cada promoción 430 titulados/as. O intrusismo e os baixos salarios fomentaron, ademais, unha masiva fuga de talentos.

O presidente da AEIG e membro do CPEIG, Jesús Rodríguez, denuncia unha certa falla de cultura tecnolóxica que distorsionou o mercado durante os últimos años.

O colexio reúnese coa Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Santiago

Entre outros temas, abordouse a participación do colexio nos distintos comités que están a taballar na elaboración dos plans de estudos para a adaptación dos memos ao EEES.

Logotipo da Universidade de SantiagoO CPEIG ven de participar nunha reunión con representantes da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Santiago, na que presentou os seus obxectivos, actividades e situación actual.

O director da escola, Juan Lema, expuxo a súa inquedanza pola falta de atribucións da profesión e polas futuras titulacións, expoñendo as principais modificacións que van a sufrir en todo o que atinxe a competencias, entendidas éstas como os coñecementos, habilidades, actitudes e responsabilidades que describen os resultados do aprendizaxe dun programa educativo.

O colexio reúnese coa Escola Técnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago

A ETSE expuxo as actividades da escola e as características to título de grado. Os membros do colexio presentaron o CPEIG e realizaron diversas consultas estatísticas sobre os titulados/as.

A reunión tivo lugar co director e o subdirector da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela, Juan Manuel Lema e Alberto Bugarín, respectivamente.

Na sesión de traballo dabatiuse sobre diversas temáticas entre as que cabe destacar a formación, as prácticas dos titulados/as en empresas, a bolsa de emprego, a problemática das atribucións profesionais, as aptitudes de xestión dos titulados/as, a interacción entre os títulos de grado e o colexio e a situación administrativa da oficina de software libre.

O colexio mantén unha reunión coa Concellería de Promoción Económica do Concello de Santiago

O presidente realizou unha presentación sobre o colexio e as súas actividades, entre as que destacou a formación e o emprego de cara a unha posible colaboración co concello.

O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, mantivo a reunión coa representante da Concellería de Promoción Económica do Concello de Santiago, Carme Casado.

Carme Casado expuxo as áreas de competencia da súa concellería, salientando o programa de bolsa de emprego e a posibilidade de colaboración co colexio no eido formativo tanto para os colexiados/as como para os pre-colexiados/as.

Sesión de traballo co comité asesor para o plano de estudos de graduado en Enxeñaría Informática

Á reunión de traballo asistiron representantes de Universidade de Vigo, CPEIG, CPETIG, Tecnocom, Vodafone España, Microsoft, Edisa, Coren, Grupo PSA, Sergas, MRF e R.

Juan Otero. Representante do CPEIG na reunión.O CPEIG participou nunha sesión de traballo co comité asesor para o plano de estudos de graduado en Enxeñaría Informática.

Durante a sesión de traballo debatiuse sobre o mercado laboral en informática, as tecnoloxías máis demandadas, as cualidades e aptitudes máis solicitadas e sobre a formación inicial que imparten as empresas. Así mesmo, tamén se analizaron os perfís profesionais e itinerarios no título de Graduado en Enxeñaría Informática.

Presentación do colexio á dirección de Tecnocom

O presidente do colexio, Fernando Suárez, e o vicepresidente, Hernán Vila, mantiveron unha reunión coa dirección da Tecnocom na cal se presentou o colexio ante esta empresa do sector TIC.

Logotipo de TecnocomDurante o encontro o colexio expuxo a súa postura sobre a contratación de titulados e tituladas, xerándose un debate aberto sobre a formación universitaria, os perfís laborais e a diferenciación respecto outras titulacións.

Formuláronse tamén diversas posibilidades de colaboración, entre as que se poden destacar a bolsa de emprego, a formación recíproca, a definición de perfís laborais ou a participación na definición dos procedementos de visado de proxectos informáticos.

Encontro coa concelleira de Persoal, Réxime Interior e Reforma Administrativa

Rosa FernándezO presidente do colexio, Fernando Suárez, mantivo un breve encontro coa concelleira de Persoal, Réxime Interior e Reforma Administrativa do Concello de Santiago de Compostela, Rosa Fernández.

Durante reunión o predidente agradeceulle á concelleria a súa presenza na Asembléa constituínte do CPEIG e debatiuse sobre a situación da profesión e o futuro da mesma.

Sesión de traballo coa Directora Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información

Helena VeiguelaVarios membros da Xunta de Goberno do colexio mativeron unha reunión de traballo coa Directora Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información.

Durante a reunión expúxose a situación actual do colexio e debatiuse sobre a situación da profesión nos eidos privado e público, sobre o software libre dentro das administracións públicas e sobre posbiles convenios de colaboración entre ambas entidades.