Beneficios colexiais

Revista da Enxeñaría Informática

Libros do colexio

  • Las Relaciones de la Empresa con la Administración Electrónica

Vídeo 10 aniversario

Iniciativa do colexio

Boletin CPEIG

Apúntate ao boletín do colexio

Informática de Xestión, no campus de Ourense, é a que ten menos porcentaxe de ocupación, un 40%

Este curso quedaron 500 vacantes nas carreiras con límite de prazas. No 2001, un total de 121 estudos tiñan unha nota de corte mínima, e no curso 2007-08 só consérvana 83.

Escudo da Universidade de VigoInformática de Xestión, no campus de Ourense, é a que ten menos porcentaxe de ocupación, un 40%.

Cada vez menos titulacións manteñen unha nota de corte para acceder a elas. Durante este curso son 83 carreiras, fronte a 72 que non presentan barreiras. Aínda así, en moitos estudos cun límite de prazas seguen quedando vacantes. Este ano foron medio milleiro (498) distribuídas en vinte titulacións. Enxeñería Informática de Xestión no campus de Ourense é a carreira na que sobraron máis prazas, 87 das 145 que oferta. En Enxeñería de Telecomunicacións de Vigo quedaron sen cubrir 44 das 110, e en Dereito Económico Empresarial, por exemplo, 32 de 125.

O colexio preséntase a Coremain

As dúas entidades expuxeron as súas actividades e obxectivos, así como a inquedanza ante as últimas novas aparecidas en distintos medios de comunicación sobre a situación laboral no sector.

Seguindo coa rolda de presentacións do CPEIG ás principais empresas TIC da comunidade, membros da Xunta de Goberno do colexio mantiveron unha reunión co Xerente de COREMAIN, Manuel Balseiro e coa Xerente de Recusos Humanos, Ana Álvarez.

Logotipo de CoremainNeste sentido Balseiro explicou que non hai un recoñecemento monetario nos servizos de informática e as consultoras teñen que funcionar con marxes reducidos. O presidente do CPEIG indicou que unha das funcións do CPEIG é impulsar o recoñecemento da figura do enxeñeiro en informática e a necesidade de visar proxectos en TI. Tamén propuxo que o enxeñeiro/a en informática evoluciones desde o perfíl máis que técnico cara as capaceidades de dirección e xestión.

O decano e o vicedecano de Relacións coa Industria da Facultade de Informática de A Coruña reciben ao CPEIG

Na xuntanza debatiuse sobre a situación actual das dúas institucións e a necesidades de colaboración entre as mesmas.

Logotipo da Universidade da Coruña

Un dos puntos principais foi a adaptación dos plans de estudos ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). Neste apartado o decano especificou as directrices que vai seguir a UDC para tratar os títulos de grao. Os representantes da facultade aceptaron a proposta do CPEIG para colaborar coa comisión asesora da Xunta de Facultade para dirixir o proceso.

O CPEIG celebra dúas asembleas xerais

O pasado sábado 29 de marzo dúas asembleas xerais, unha ordinaria e outra extraordinaria. Os actos tiveron lugar no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.

Fotografía das asembleas 2008 (informe do estado co colexio 1)Fotografía das asembleas 2008 (votación dos estatutos)

Durante a asemblea extraordinaria os colexiados/as aprobaron unha serie de modificacións sobre estatutos do colexio para permitir a finalización do proceso de tramitación que concluirá coa constitución formal e legal do colexio.Fotografía das asembleas 2008 (informe do estado do colexio 2)

Na asemblea ordinaria os membros da Xunta de Goberno expuxeron a situación actual do colexio e as actividades desenvolvidas durante os tres primeiros meses de vida do mesmo. Así mesmo, nesta asemblea tamén se aprobaron as contas do colexio logo de aplicar unha modificación suxerida polos colexiados/as, así como os orzamentos para o ano 2008 e as cotas de colexiación.

Representantes do colexio pariticipan nunha reunión do Clúster TIC

A reunión tiña como obxectivos determinar as posibles liñas de actuación para orientar a tipoloxía de proxectos que van a ser valorados polo clúster.

Entre os proxectos que está a valorar o clúster poden destacarse a dinamización do mercado e do contorno profesional, a formación, a difusión, o desenvolvemento de planes estratéxicos, a internacionalización do clúster, o fomento da interrelación e da cooperación entre as empresas e o desenvolvemento de marcas de calidade.

A escaseza de informáticos en Galicia deixa sen cubrir preto de 400 empregos cada ano

O principal problema é, segundo membros do recentemente creado CPEIG, a ausencia dunha regulación da profesión.

Jesús RodríguezSegundo un informe publicado por Tecnocom en colaboración coa Asociación de Enxeñeiros en Informática de Galicia (AEIG), e recollido nos medios La Opinión A Coruña e Faro de Vigo, a demanda superou en 2007 os/as 751 profesionais, pero das universidades galegas saen en cada promoción 430 titulados/as. O intrusismo e os baixos salarios fomentaron, ademais, unha masiva fuga de talentos.

O presidente da AEIG e membro do CPEIG, Jesús Rodríguez, denuncia unha certa falla de cultura tecnolóxica que distorsionou o mercado durante os últimos años.

O colexio reúnese coa Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Santiago

Entre outros temas, abordouse a participación do colexio nos distintos comités que están a taballar na elaboración dos plans de estudos para a adaptación dos memos ao EEES.

Logotipo da Universidade de SantiagoO CPEIG ven de participar nunha reunión con representantes da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Santiago, na que presentou os seus obxectivos, actividades e situación actual.

O director da escola, Juan Lema, expuxo a súa inquedanza pola falta de atribucións da profesión e polas futuras titulacións, expoñendo as principais modificacións que van a sufrir en todo o que atinxe a competencias, entendidas éstas como os coñecementos, habilidades, actitudes e responsabilidades que describen os resultados do aprendizaxe dun programa educativo.

O colexio reúnese coa Escola Técnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago

A ETSE expuxo as actividades da escola e as características to título de grado. Os membros do colexio presentaron o CPEIG e realizaron diversas consultas estatísticas sobre os titulados/as.

A reunión tivo lugar co director e o subdirector da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela, Juan Manuel Lema e Alberto Bugarín, respectivamente.

Na sesión de traballo dabatiuse sobre diversas temáticas entre as que cabe destacar a formación, as prácticas dos titulados/as en empresas, a bolsa de emprego, a problemática das atribucións profesionais, as aptitudes de xestión dos titulados/as, a interacción entre os títulos de grado e o colexio e a situación administrativa da oficina de software libre.

O colexio mantén unha reunión coa Concellería de Promoción Económica do Concello de Santiago

O presidente realizou unha presentación sobre o colexio e as súas actividades, entre as que destacou a formación e o emprego de cara a unha posible colaboración co concello.

O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, mantivo a reunión coa representante da Concellería de Promoción Económica do Concello de Santiago, Carme Casado.

Carme Casado expuxo as áreas de competencia da súa concellería, salientando o programa de bolsa de emprego e a posibilidade de colaboración co colexio no eido formativo tanto para os colexiados/as como para os pre-colexiados/as.

Sesión de traballo co comité asesor para o plano de estudos de graduado en Enxeñaría Informática

Á reunión de traballo asistiron representantes de Universidade de Vigo, CPEIG, CPETIG, Tecnocom, Vodafone España, Microsoft, Edisa, Coren, Grupo PSA, Sergas, MRF e R.

Juan Otero. Representante do CPEIG na reunión.O CPEIG participou nunha sesión de traballo co comité asesor para o plano de estudos de graduado en Enxeñaría Informática.

Durante a sesión de traballo debatiuse sobre o mercado laboral en informática, as tecnoloxías máis demandadas, as cualidades e aptitudes máis solicitadas e sobre a formación inicial que imparten as empresas. Así mesmo, tamén se analizaron os perfís profesionais e itinerarios no título de Graduado en Enxeñaría Informática.