Formulario de adhesión ao seguro de responsabilidade civil para sociedades

Este formulario permite adherirse ao seguro de responsabilidade civil para sociedades xestionado a través do CPEIG.

A póliza está aberta ás sociedades formadas polas/os colexiadas/os. Esta adhesión otorga cobertura de RC profesional e RC xeral ás empresas do sector informático. 

As condicións deste seguro están dispoñibles online no sitio web do colexio.