Formulario de adhesión extendido ao seguro de responsabilidade civil

Este formulario permite adherirse ao seguro de responsabilidade civil xestionado en su modalidad extendida a través do CPEIG. Este documento o cumprimentaran aqueles colegiados que soliciten un límite superior en exceso del básico.

As condicións deste seguro están dispoñibles online no sitio web do colexio.