Formulario de envío de oferta de emprego

Instrucións e condicións

Este formulario permite o envío dunha oferta de emprego ao Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática (CPEIG), a cal será tramitada por parte da Comisión de Emprego de cara a súa publicación na Bolsa de Emprego.

O formulario está dividido en diferentes páxinas e seccións. Antes de comenzar a súa cumprimentación lea detenidamente as condicións.

Condicións

  1. A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, en cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informa que os datos persoais que Vd. nos proporciona serán incluídos nun ficheiro de datos de carácter persoal titularidade desta entidade, o cal ten por finalidade a xestión do colexio.

    Se o desexa pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e, se é o caso, cancelación utilizando os medios de contacto indicados neste sitio web.

  2. A cumprimentación deste formulario e a aceptación das súas condicións autoriza expresamente á Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) a facer públicos dentro da Bolsa de Emprego os datos consignados.

  3. A Bolsa de Emprego é un servizo unicamente dispoñible para membros colexiados/as do CPEIG.

  4. O feito de remitir unha oferta de emprego a través deste formulario non garante a súa publicación na Bolsa de Emprego. A Comisión de Emprego validará o axuste da oferta aos requisitos e principios do CPEIG antes da súa publicación.

Empresa contratante
Consigne neste campo calquera información adicional sobre a empresa contratante.
Posto(s) ofertado(s)
Indique neste campo a cidade onde se desempeñará o posto de traballo.
Consigne neste campo os requisitos imprescindibles para o posto de traballo.
Indique neste campo os requisitos que son desexables, pero non obrigatorios, para o desempeño do posto de traballo.
Consigne neste campo calquera información adicional sobre o posto ofertado.
Condicións e remuneración
Rango salarial
Consigne neste campo calquera información adicional sobre as condicións laborais ou a remuneración do posto ofertado.
Información de contacto
CAPTCHA
Esta pregunta permite verificar que vostede é un visitante humano, minimizando os envíos de spam automatizados.
Image CAPTCHA
Copie os caracteres (respetando maiúsculas e minúsculas) que aparecen na imaxe.