EXPRES-ARTE: O poder da tua palabra

A tecnoloxía determina o noso presente, porén, é a nosa capacidade de interactuar co resto das persoas, o que determinará o noso futuro.

Logo EGAP

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2013.- O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) co obxectivo de promover a innovación en aspectos relacionados coa comunicación oral no ámbito empresarial, organiza esta interesante charla-conferencia-taller para fomentar competencias, habilidades e coñecer metodoloxías complementarias que che axudarán a coñecer o "poder da túa palabra". 

Farase un achegamento aos aspectos relacionados co poder da palabra e a importancia da comunicación oral para transmitir as nosas ideas facéndoas entendibles e atractivas aos nosos interlocutores (equipos, compañeiros, clientes, colaboradores, etc). Exporanse aspectos prácticos sobre como abordar presentacións en público, cales son as ferramentas das que dispomos para conseguir interactuar cos demais, puntos fundamentais da nosa comunicación oral que condicionan en moitos casos as nosas relacións profesionais e os erros máis habituais que cometemos e como evitalos.

Sabemos moito pero...

 • ¿Como comunicamos aos demais
  • O que sabemos?
  • O que queremos?
  • Os nosos ideais?
  • As nosas esperanzas?
  • Os nosos proxectos?
 • Como conseguimos
  • Facernos entender?
  • Motivar ao noso equipo?
  • Persuadir ao noso auditorio?
  • Namorar á audiencia?
  • "Vender" as nosas ideas aos demais?
 • Como elimino dunha vez por todas
  • O meu medo a falar en público?
  • As bolboretas do estómago?
  • As miñas suores frías?
  • O tartamudeo por nervios?
  • As mans frías?
  • O reseco da miña boca?

Ante nós temos un paradoxo; O noso nivel técnico é altísimo, pero a capacidade de comunicar o que se sabe está realmente mermada, e é evidente que de non facelo o equipo de traballo non funciona, os proxectos retárdanse e as relacións dificúltanse 

 • Por que unhas persoas enténdenme cando falo e outras non, se digo o mesmo?
 • Como podo facerme entender por todo o mundo?
 • Por que é tan importante "tocar" a emoción das persoas?
 • Que é o que fai que consiga a atención da xente?

Se... Escoitas con frecuencia frases como:

 • "O que me dicías no e-mail non era iso"
 • "A min ninguén me dixo nada"
 • "Si, comentáchelo, pero quedou no aire..."?

Ou se... dis frases do tipo:

 • "no e-mail púxeno moi claro",
 • "iso non é o que che dixen que fixeses",
 • "iso xa cho dixen, téñocho que explicar outra vez?" 

ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA SERIO DE COMUNICACIÓN

A interacción persoal, a nosa comunicación oral, é vital, e non se obvia, nin tan sequera se pode enmascarar, a través dun e-mail, un twit ou un SMS. Subxace. E é transcendente realizala de forma eficaz e intelixente para maximizar o noso tempo e os nosos recursos.

Convidámosvos a participar en "EXPRES-ARTE: O poder da túa palabra" que organizamos o 8 de novembro en horario de 19:00h a 21:00h no salón de actos da Escola Galega de Administración Pública.

Relator 

Iñigo é un home dinámico, enérxico, buscador incansable da esencia que une aos seres humanos: -A Comunicación Interpersoal-. Á temperá idade de 18 anos, desenvolveu a súa primeira formación en Oratoria no prestixioso «Dale Carnegie Institute» compaxinándoa cos seus estudos de Enxeñaría Electrónica.. A súa carreira como Mago Profesional durante máis de 28 anos, concédelle un grao de entendemento dos patróns da Comunicación Humana que unido á súa experiencia en Dirección Comercial e Xerencia da súa propia empresa desde o ano 2000 ,Be Magic SL, conforman unha amálgama singular que lle outorgou, en palabras da súa audiencia, o sobrenome de «O Mago da Comunicación».

Comprometido co seu Propósito Vital: -Dotar ás Persoas, Institucións e Empresas das ferramentas máis poderosas de Comunicación existentes a escala global- obtivo o grao de «Master» en PNL (Programación Neuro Lingüística), IE (Intelixencia Emocional) e CAM (Comunicación Asertiva Motivacional), da man de formadores como Anthony Robbins e Peak Potentials Training, coñecementos que transmite a Directivos/as de toda a nación a través dos seus aclamados cursos «A Maxia da Comunicación», «Poder Sen Límite nas Vendas», «Make It Possible» e «*Stress, 4, 5 e 6».

Na actualidade compaxina a súa faceta de Formador de Directivos («Train the Trainer» Certified by Success Resources UK Ltd) coa súa maior paixón: -A Motivación das persoas-, ofrecendo os seus servizos como «Conferenciante Motivacional» ás distintas corporacións e institucións que asumen e entenden que o cambio de paradigma é inevitable e que debemos actualizar o noso «software» interno para producir novos e mellores resultados externos. O seu coñecemento unido á súa Maxia fan das súas conferencias algo irrepetible.

Transgresor dos principios que inmobilizan ás persoas no seu desenvolvemento, prosegue a súa formación en Negociación Baseada en Principios (O Método Harvard), forma parte do grupo de investidores bolsistas «Tartarugas Hispánicas», adquire o Grao Superior do Método Silva de Control Mental, obtén a titulación de «*Advanced Trainer in Psych-K «(Psicoloxía Enerxética) e fórmase en disciplinas paralelas (Reiki, ioga, Chi Gong) extraendo das mesmas os principios máis útiles e prácticos para o/a executivo/a do presente.

Lugar e calendario

A charla impartirase o 8 de novembro en horario de 19:00 á 21:00.

Celebrarase no salón de actos da Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela. 

Inscrición

Número de prazas

O aforo do salón de actos é limitado. As prazas asignaranse en rigoroso orde de solicitude de inscrición.

Cota de inscrición

O importe da cota de inscrición é o seguinte:

 • Membros colexiados/as, precolexiados/as do CPEIG: gratis
 • NON colexiados/as, precolexiados/as que acepten compromiso de colexiación ou precolexiación: gratis
 • NON colexiados/as e NON precolexiados/as: 10 €

Procedemento de inscrición 

O prazo de inscrición deste curso rematou o xoves 7 de novembro ás 23:00.

O procedemento de pago da cota é o seguinte:

 • Non colexiados/as. A cota de inscrición do curso deberá ingresarse até o 7 de novembro na conta corrente de "la Caixa" 2100-2954-75-0200085712. No concepto do ingreso deberá figurar o DNI, o nome do asistente ao curso e o nome do curso ("ExpressArte").

O Colexio emitirá un recibo bancario polo importe das matrículas.

No caso de que se superase o número de prazas dispoñibles, o CPEIG reingresará o importe da cota a aquelas persoas inscritas que quedasen fora da lista de admitidos/as do curso. 

A inscrición proporciona o dereito de asistencia ao curso, pero non obrigará ao colexio a devolver o importe ingresado no caso da non asistencia da persoa admitida no curso.

Así mesmo, no caso de que o número de asistentes sexa insuficiente, o CPEIG poderá suspender a actividade formativa. En tal caso o CPEIG reingresará o importe da cota a aquelas persoas inscritas.

Requisitos complementarios

 1. Será precisa a identificación dos asistentes inscritos por medio do seu DNI.

 2. Aquelas persoas non colexiadas que asumisen o compromiso de colexiación deberán presentar a documentación esixida para a colexiación.

 3. Aquelas persoas non precolexiadas que asumisen o compromiso de precolexiación deberán presentar a documentación esixida para a precolexiación.

Contacto

Para ampliar información ou para aclarar calquera dúbida dirixirse o Presidente da Comisión de Formación, Francisco Javier Rodríguez Martínez vogal4@cpeig.org

(*) Durante o proceso de cumprimentación do formulario de inscrición, aquelas persoas non colexiadas, e que estén en disposición de facelo, poderán comprometerse á colexiación. Este compromiso formalizarase o primeiro día do curso presentando a documentación esixida. No caso de optar por este mecanismo, e se así o desexa o/a solicitante, non será preciso presentar as copias compulsadas descritas no proceso de colexiación. Será suficiente presentar as fotocopias e os orixinais para cotexar o mesmo día do inicio do curso.

(**) Durante o proceso de cumprimentación do formulario de inscrición, aquelas persoas non precolexiadas, e que estén en disposición de facelo, poderán comprometerse á precolexiación. Este compromiso formalizarase o primeiro día do curso presentando a documentación esixida. No caso de optar por este mecanismo, e se así o desexa o/a solicitante, non será preciso presentar as copias compulsadas descritas no proceso de precolexiación. Será suficiente presentar as fotocopias e os orixinais para cotexar o mesmo día do inicio do curso.